RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 7

Co nowego w cenach transferowych?

22 maja 2019

W tym poście omówimy rekomendacje Grupy Roboczej nr 3, która zajęła się podejściem do „refakturowania” oraz hierarchią metod weryfikacji cen transferowych. Rekomendacje te zostały przygotowane dla przepisów o cenach transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.

19 maja 2019

W przypadku realizacji pomiędzy polskimi podmiotami powiązanymi transakcji pożyczek i poręczeń, które są przeprowadzane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., podatnik jest uprawniony do zastosowania nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

13 maja 2019

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r. jednym z elementów dokumentacji podatkowej są dokumenty, o których mowa w art. 9a ust. 2b UPDOP (umowy, porozumienia lub inne dokumenty). WSA w Warszawie w wyroku z 14 marca 2019 r. o sygn. akt III SA/Wa 873/18 (orzeczenie nieprawomocne) orzekł, że za takie dokumenty można uznać również korespondencję e-mail a wspomniany przepis ma charakter katalogu otwartego.

6 maja 2019

Fakt, iż zasadnicza część przychodów (ok. 85-95% miesięcznie) podatnika pochodzi od jednego kontrahenta nie wpływa na wystąpienie powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 UPDOP.

29 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 694), dalej: „Nowelizacja”. Nowe regulacje wprowadzają zmiany dotyczące m.in. mechanizmu raportowania wg krajów (ang. Country-by-Country Reporting), dalej: „CBC”. W niniejszym newsletterze podsumujemy wprowadzone regulacje.

19 kwietnia 2019

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych wprowadzają zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, które nie poniosły w roku podatkowym straty podatkowej oraz nie korzystały z określonych zwolnień podatkowych.

16 kwietnia 2019

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wychodząc naprzeciw potrzebom podatników w zakresie wyjaśniania aspektów związanych z tematem cen transferowych powołało na podstawie zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. tzw. Forum Cen Transferowych (FCT). Jest to zespół składający się z osób zajmujących się tym zagadnieniem zarówno w teorii, jak i w praktyce, a także z przedstawicieli MF oraz KAS.

4 kwietnia 2019

Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci poręczenia od podmiotu powiązanego stanowi transakcję, zatem podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej o ile jego wartość przekracza ustawowe progi.

1 kwietnia 2019

29 marca opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

23 marca 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Projekt obejmuje zapowiadaną przez MF od dłuższego czasu możliwość zastosowania uproszczonej procedury APA.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ