RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 7

Co nowego w cenach transferowych?

5 marca 2018

Minister Rozwoju i Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską o nr 9819 w sprawie porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

26 lutego 2018

22 lutego 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem podatnicy będą mieli dodatkowe pół roku na wywiązanie się z wymogów raportowych w tym zakresie. W poniższym Tax Alercie przedstawimy Państwu zakres planowanych zmian.

15 lutego 2018

Spółka postawiona w stan upadłości likwidacyjnej również jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017, jeżeli w tym roku zawierała z podmiotem powiązanym transakcje zakupu lub sprzedaży.

1 lutego 2018

W interpretacji z dnia 29 stycznia 2018 r., o znaku 0115-KDIT3.4011.345.2017.1.MR, zawarte zostało stanowisko, zgodnie z którym wnioskodawca będący komandytariuszem w spółce komandytowej jest zobowiązany do złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi wpisując w polach od 8 do 140 dane odnoszące się bezpośrednio do spółki komandytowej.

30 stycznia 2018

Spółka, w której całość udziałów należy do gminy jest wyłączona z obowiązku tworzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017, ponieważ zmieniony art. 11 ust. 4 UPDOP mówi o braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez spółki budżetowe, czy też samorządowe – takie stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji z dnia 26 stycznia 2018 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.21.2018.1.JKT.

26 stycznia 2018

Minister Finansów w interpretacji ogólnej o numerze DCT.8201.1.2018 objaśnił jak klasyfikować transakcje jednego rodzaju.

29 listopada 2017

Jak wynika z interpretacji wydanej 29 listopada 2017 r., o znaku 0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL, określone w przepisach art. 25a ust. 1d pkt 1-3 UPDOF progi wartościowe dla transakcji z podmiotami powiązanymi, których przekroczenie rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych odnoszą się do wartości brutto transakcji.

23 października 2017

12 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję formularza CBC-P, dotyczącego tzw. notyfikacji w zakresie składania przez grupy kapitałowe tzw. Country by Country Reporting. Jeśli Państwa spółki należą do grupy podmiotów, które generują skonsolidowane przychody przekraczające 750 mln EUR, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Tax Alertem. Termin złożenia CBC-P w większości przypadków przypada na 31 października 2017 r., a pozyskanie informacji, które należy w nim zawrzeć może być czasochłonne.

 

18 października 2017

12 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję formularza CBC-P, dotyczącego tzw. notyfikacji w zakresie składania przez grupy kapitałowe tzw. Country by Country Reporting. Jeśli Państwa spółki należą do grupy podmiotów, które generują skonsolidowane przychody przekraczające 750 mln EUR, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Tax Alertem. Termin złożenia CBC-P w większości przypadków przypada na 31 października 2017 r., a pozyskanie informacji, które należy w nim zawrzeć może być czasochłonne.

 

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ