Poland
Języki

Baza wiedzy

Zagadnienie cen transferowych oprócz podstawowych przepisów wynikających z ustawy podatkowej i rozporządzeń do tej ustawy, regulowane jest poprzez szereg obwieszczeń, wyjaśnień MF, rekomendacji Forum Cen Transferowych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie.

Często zmieniające się regulacje dotyczące tej tematyki stały się dla sporządzających dokumentacje podatkowe powodem wielu wątpliwości interpretacyjnych. Wypełnienie obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej, a także obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie ujmowane są w poszczególnych aktach normatywnych lub wykonawczych.

Zaś pojawiające się wśród podatników kwestie interpretacji najczęściej pojawiających się zagadnień są wyjaśniane przez MF w rekomendacjach Forum Cen Transferowych, w odpowiedziach na interpelacje lub zapytania poselskie czy w ramach interpretacji ogólnych.

W kolejnych zakładkach zaprezentowano linki do ważniejszych ustaw i rozporządzeń dotyczących cen transferowych, a także publikacji FCT oraz prac i publikacji OECD, UE i JTPF.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ