RSM Poland
Języki

Języki

Baza wiedzy

Co to są ceny transferowe?

Ceny transferowe (ceny transakcyjne) są to ceny stosowane w transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane, należące często do jednej grupy kapitałowej. Występujące powiązania (kapitałowe, osobowe, czy też rodzinne) oznaczające możliwość realnego kształtowania decyzji gospodarczych podejmowanych w innym podmiocie, mogą mieć znaczenie dla sposobu ustalania cen w transakcjach dokonywanych pomiędzy tymi podmiotami. Kluczowa w aspekcie cen transferowych jest zasada arm's length nakazująca, aby ceny ustalone przez podmioty powiązane były rynkowe, czyli nie odbiegały od cen, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. Stosowanie tej zasady pomiędzy podmiotami powiązanymi jest o tyle istotne, że w przypadku określenia ceny transferowej na poziomie innym niż rynkowy, organy skarbowe lub organy kontroli skarbowej mogą dokonać oszacowania dochodu (poprzez stwierdzenie, że w wyniku zawarcia transakcji zostały zawyżone przychody lub zaniżone koszty), co wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ