RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 2

Co nowego w cenach transferowych?

28 czerwca 2019

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane kolejne rekomendacje Forum Cen Transferowych, które dotyczą kryteriów selekcji próby dla celów przygotowywania analiz porównawczych, sporządzania analizy zgodności oraz stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

25 czerwca 2019

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.98.2019.5.AW uznał, że korekty cen transferowych niewynikające z błędów podatników, ale ze zmiany okoliczności realizacji transakcji, należy ujmować na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

24 czerwca 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

18 czerwca 2019

W pierwszej części wpisu omówiono kwestie związane z ustaleniem obowiązku dokumentacyjnego według przepisów z 2017 i 2019 roku. Tym razem skupię się na analizie danych porównawczych i oświadczeniu o cenach transferowych w brzmieniu przepisów dotychczasowych i znowelizowanych.

13 czerwca 2019

Ceny transferowe nie są już czysto teoretycznym zagadnieniem, ale czynnikiem, który należy brać pod uwagę każdego dnia, dokonując transakcji z podmiotami powiązanymi. Ilość i charakter zmian, z jakimi podatnicy muszą się w tej materii zmierzyć, stanowi nie lada wyzwanie.  I choć ostatnie z nich zostały wprowadzone od 2019 roku, to podatnicy mogą zdecydować o ich zastosowaniu także dla dokumentacji podatkowych za rok 2018.

31 maja 2019

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2019 r. o znaku  0113-KDIPT2-3.4011.141.2019.2.IR wskazał, że obowiązek, sporządzenia dokumentacji za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który podatnik był obowiązany sporządzić dokumentację cen transferowych, powstaje niezależnie od przekroczenia limitów wartości transakcji określonych w art. 25a ust. 1d UPDOF.

27 maja 2019

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (m.in. interpretacja z 17 maja 2019 r. o znaku DPP13.8221.22.2019.GTM; interpretacja z 24 maja 2019 r. o znaku DPP13.8221.26.2019.GTM) dokonał zmian kilku interpretacji indywidualnych dyrektora KIS (m.in. interpretacji z 11 grudnia 2017 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.449.2017.1.APO; interpretacji z 21 lutego 2018 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.460.2017.1.AW) wydanych w przedmiocie ustalania progów transakcji.

24 maja 2019

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r. progi istotności dla transakcji zawieranych przez poszczególne spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK, powinny być kalkulowane łącznie dla PGK poprzez zsumowanie wartości przychodów poszczególnych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową – tak dyrektor KIS uznał m.in. w interpretacji indywidualnej z 22 lutego 2018 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.37.2018.1.DP.

22 maja 2019

W tym poście omówimy rekomendacje Grupy Roboczej nr 3, która zajęła się podejściem do „refakturowania” oraz hierarchią metod weryfikacji cen transferowych. Rekomendacje te zostały przygotowane dla przepisów o cenach transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.

19 maja 2019

W przypadku realizacji pomiędzy polskimi podmiotami powiązanymi transakcji pożyczek i poręczeń, które są przeprowadzane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., podatnik jest uprawniony do zastosowania nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ