RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 2

Co nowego w cenach transferowych?

24 kwietnia 2020

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 kwietnia 2020 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.101.2020.1.IM ponownie potwierdza, że brak obowiązku dokumentacyjnego należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą dokumentowaniu.

13 kwietnia 2020

9 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidulną (o znaku 0114-KDIP2-2.4010.27.2020.2.SJ), zgodnie z którą podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie październik – grudzień 2019 r. i którzy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.

8 kwietnia 2020

Obecnie panująca pandemia koronawirusa nie pozostaje bez wpływu na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Terminy realizacji przez podatników obowiązków w zakresie złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych a także informacji o cenach transferowych pozostają niezmienne, czyli upływają 30 września 2020 r. Zgodnie ze art. 31z tzw. specustawy, termin ten wydłużony został do 30 września 2020 r. w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

 

7 kwietnia 2020

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia dotyczące wydłużonego terminu na złożenie informacji o cenach transferowych, który został wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa.

6 kwietnia 2020

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia dotyczące regulacji o cenach transferowych w zakresie uproszczenia typu safe harbour dla transakcji pożyczek, kredytów, obligacji.

3 kwietnia 2020

Zgodnie z interpretacją DKIS z 30 marca 2020 r. o znaku 0111-KDIB1-1.4010.121.2020.1.ŚS dobrowolne zbycie udziałów w celu umorzenia bez wynagrodzenia, podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ust. 1 UPDOP.

27 marca 2020

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowano aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C).

25 marca 2020

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano formularze interaktywne dotyczące sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego.

12 marca 2020

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano trzy nowe rekomendacje, będące rezultatem prac IX Forum Cen Transferowych.

9 marca 2020

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C).

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ