RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 6

Co nowego w cenach transferowych?

8 kwietnia 2018

Transakcje w zakresie udostępnienia finansowania podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu tylko w roku zawarcia umowy pożyczki.

1 kwietnia 2018

Transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) – co do zasady – są transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, a zatem nie ulega wątpliwości, że w takim przypadku dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy.

30 marca 2018

Progi o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 UPDOP oraz art. 25a ust. 1 pkt 1 UPDOF należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będącego nierezydentem, ale jedynie w zakresie w jakim te przychody lub koszty przypisane są do jego zagranicznego zakładu położonego w Polsce.

30 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania ma na celu zapewnienie zgodności traktowania niepodzielonych zysków zakładów z przepisami unijnymi oraz wytycznymi OECD.

20 marca 2018

Do transakcji dotyczących przepływów pieniężnych z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację znajduje zastosowanie art. 9a UPDOP.

16 marca 2018

W poprzednim Tax Alercie (5/2018) informowaliśmy Państwa o planach Ministerstwa Finansów dotyczących wydłużenia terminów realizacji obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu dokumentacji podatkowej. Teraz jest to już pewne – przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Finansów i 15 marca 2018 roku – z chwilą opublikowania w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 555) – weszło w życie. W niniejszym Tax Alercie podsumujemy wprowadzone regulacje w tym zakresie.

16 marca 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej podatnicy będą mieli maksymalnie dodatkowe pół roku na wywiązanie się z nałożonych na nich wymogów raportowych w zakresie cen transferowych.

12 marca 2018

Przedstawione oferty z banku w celu udowodnienia rynkowości transakcji powinny przedstawiać dane dotyczące tego samego roku, w którym zawierana była dokumentowana transakcja.

10 marca 2018

Podatnicy, którzy nabywają towary lub usługi od podmiotów niezależnych, a następnie bez dodawania własnej marży odsprzedają je spółkom powiązanym, też muszą sporządzić dokumentację podatkową zawierającą analizę danych porównawczych – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 2 marca 2018 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ