RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 3

Co nowego w cenach transferowych?

13 maja 2019

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r. jednym z elementów dokumentacji podatkowej są dokumenty, o których mowa w art. 9a ust. 2b UPDOP (umowy, porozumienia lub inne dokumenty). WSA w Warszawie w wyroku z 14 marca 2019 r. o sygn. akt III SA/Wa 873/18 (orzeczenie nieprawomocne) orzekł, że za takie dokumenty można uznać również korespondencję e-mail a wspomniany przepis ma charakter katalogu otwartego.

6 maja 2019

Fakt, iż zasadnicza część przychodów (ok. 85-95% miesięcznie) podatnika pochodzi od jednego kontrahenta nie wpływa na wystąpienie powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 UPDOP.

29 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 694), dalej: „Nowelizacja”. Nowe regulacje wprowadzają zmiany dotyczące m.in. mechanizmu raportowania wg krajów (ang. Country-by-Country Reporting), dalej: „CBC”. W niniejszym newsletterze podsumujemy wprowadzone regulacje.

19 kwietnia 2019

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych wprowadzają zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, które nie poniosły w roku podatkowym straty podatkowej oraz nie korzystały z określonych zwolnień podatkowych.

16 kwietnia 2019

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wychodząc naprzeciw potrzebom podatników w zakresie wyjaśniania aspektów związanych z tematem cen transferowych powołało na podstawie zarządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. tzw. Forum Cen Transferowych (FCT). Jest to zespół składający się z osób zajmujących się tym zagadnieniem zarówno w teorii, jak i w praktyce, a także z przedstawicieli MF oraz KAS.

4 kwietnia 2019

Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci poręczenia od podmiotu powiązanego stanowi transakcję, zatem podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej o ile jego wartość przekracza ustawowe progi.

1 kwietnia 2019

29 marca opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

23 marca 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Projekt obejmuje zapowiadaną przez MF od dłuższego czasu możliwość zastosowania uproszczonej procedury APA.

11 marca 2019

Minister Finansów wskazał, że podatnicy zobowiązani do złożenia CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

11 marca 2019

Ministerstwo Finansów postanowiło wyjaśnić nowo wprowadzone przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ