RSM Poland
Języki

Języki

MF: Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie przepisów dotyczących informacji o cenach transferowych

Minister Finansów udzielił odpowiedzi o znaku DCT3.054.1.2021 na interpelację poselską nr 31287, w której wskazał, że informację TPR-C można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby było to możliwe, podpis musi być certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Dodatkowo, Minister Finansów potwierdził, iż pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem może podpisać Informację TPR-C, działając w oparciu o upoważnienie do podpisywania deklaracji (UPL-1).