RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 4

Co nowego w cenach transferowych?

20 listopada 2019

Administracje podatkowe w dotychczas złożonych informacjach o grupie podmiotów (Country-by-Country reports) dostrzegły szereg błędów popełnianych przez MNE (ang. Multinational Enterprise) przy ich przygotowywaniu. Na podstawie zgormadzonych danych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowała listę tych najczęściej popełnianych wraz z wyjaśnieniem prawidłowego sposobu postępowania.

12 listopada 2019

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 8 listopada 2019 r. dokonał zmiany interpretacji indywidualnej dotyczącej zastosowania zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego przewidzianego dla podmiotów krajowych na podstawie art. 11n pkt 1 lit. c UPDOP (DPP13.8221.81.2019.CPXJ).

6 listopada 2019

Wzór interaktywnego formularza CBC-P(2) dostępny na Portalu Podatkowym jest aktualny również w 2019 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na stronie podatki.gov.pl.

25 października 2019

Przystąpienie wspólnika do spółki osobowej, w zamian za wkład pieniężny, skutkujące zmianą postanowień umowy spółki osobowej, podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu na podstawie art. 25a UPDOP.

18 października 2019

Porozumienie APA chroni nie tylko wnioskodawcę, ale także kontrahentów będących stronami transakcji objętych wnioskiem.

8 października 2019

W przypadku gdy jednorodna transakcja kontrolowana jest realizowana z wieloma podmiotami powiązanymi (z siedzibą w Polsce) a tylko jeden z tych podmiotów poniósł stratę (nie spełnia warunku wymienionego w art. 11n pkt 1 lit. c UPDOP) to obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wystąpi jedynie dla transakcji zawieranej przez podatnika z tym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę – wynika z interpretacji indywidualnej DKIS z 7 października 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO.

27 września 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C).

23 września 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany komunikat dotyczący odpowiedzi na pytania w zakresie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz przykładowy wzór oświadczenia.

23 września 2019

Dobrowolne umorzenia udziałów bez wynagrodzenia podlega przepisom UPDOF, które dotyczą cen transferowych, zatem dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ust. 1 UPDOF (w przypadku przekroczenia progów „istotności” transakcji) – tak wynika z interpretacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 17 września 2019 r. o znaku DPP7.8222.145.2018.GFQV, zmieniającej interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

2 września 2019

W przypadku połączenia kilku spółek w jedną, podmiot dokonujący przejęcia jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie transakcji dokonywanych przez ten podmiot ze spółkami przejmowanymi, jak i dokonywanych pomiędzy spółkami przejmowanymi.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ