Poland
Języki

MF: Odpowiedź na interpelację poselską dot. transakcji finansowych obejmujących pożyczki

16 lutego 2022 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi o znaku DCT2.054.2.2021 na interpelację poselską nr 29105, w której wskazał, że transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych sporządzanej w każdym, tj. pierwszym i kolejnym, roku podatkowym, aż do czasu jej spłaty, o ile w danym roku podatkowym wystąpi obowiązek dokumentacyjny – tj. wartość pożyczki przekroczy próg 10 mln PLN.

Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana w oparciu o najwyższą wartość udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja.