Poland
Języki

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Strategia podatkowa
Data: 
09.02.2021
Godzina: 
10:00 - 10:30
Prowadzący: 
Piotr WYRWA

Z początkiem 2021 na największych podatników nałożono obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest surową karą do 250 tys. zł.

Problematyczne jest jednak to, że przepisy nie wskazuje jednoznacznie, czym jest „strategia podatkowa” przedsiębiorstwa ani nie określają precyzyjnie zakresu wszystkich informacji, jakie należy podać do publicznej wiadomości. Co więcej, Ministerstwo Finansów oczekuje, że podatnicy pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej sporządzą za 2020 r., a więc za rok podatkowy, w trakcie którego nie mieli świadomości obowiązków jakie będą na nich ciążyć.

Uczestnicy webinaru dowiedzieli się:

  • kto będzie zobowiązany do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej?
  • jakie informacje należy zawrzeć w informacji o realizowanej strategii podatkowej, a jakie dane będą wyłączone z tego obowiązku?
  • w jaki sposób należy upublicznić informacje i co grozi w razie uchybień?
  • za jaki okres i w jakim terminie należy upublicznić sprawozdanie?

Webinar dedykowany był:

  • Głównym księgowym;
  • Dyrektorom finansowym;
  • Członkom zarządów i rad nadzorczych.

Prowadzący:

Piotr Wyrwa

Piotr WYRWA – Tax Manager, doradca podatkowy, numer uprawnień 12653

Piotr jest specjalistą w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Jego głównym obszarem zainteresowań jest podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Nadzoruje m.in. projekty obejmujące bieżące doradztwo oraz wspiera Klientów we wdrożeniach ulg podatkowych.

Powiązane materiały