Poland
Języki

Due diligence – co musisz wiedzieć, by się przygotować

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Due diligence
Data: 
16.12.2020
Godzina: 
10:00 - 10:45
Prowadzący: 
Krzysztof WOŹNIAK

W dobie ciągłych przejęć, reorganizacji i sprzedaży udziałów, Spółki coraz częściej biorą udział w procesach due diligence. Badania due diligence mogą bardzo istotnie się różnić w zależności od zapotrzebowania osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za transakcję kupna-sprzedaży. I choć projekty due diligence mogą przebiegać w bardzo różny sposób, zarys takiego procesu jest na ogół taki sam i opiera się na tych samych kamieniach milowych. 

 

UCZESTNICY WEBINARU DOWIEDZIELI SIĘ:

  • czym jest i jaki jest cel due diligence;
  • w jaki sposób przebiega proces due diligence;
  • jaki tryb due diligence jest odpowiedni dla danej transakcji.

 

WEBINAR DEDYKOWANY BYŁ:

  • głównym księgowym;
  • kierownikom działów finansów i księgowości;
  • osobom odpowiedzialnym za wycenę aktywów i zarządzanie ryzykiem w spółkach;
  • pracownikom działów kadr i płac.

Prowadzący:

Krzysztof WOŹNIAK_RSM Poland

Krzysztof WOŹNIAK – Audit Junior Manager

Krzysztof jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył specjalizacje Finanse i Rachunkowość oraz Finanse, Audyt i Podatki. Uczestniczył w licznych certyfikowanych szkoleniach audytorskich, księgowych, podatkowych oraz IT. Jest w trakcie aplikacji na biegłego rewidenta.

Z RSM Poland związany od marca 2011 roku. Zaczynał pracę jako członek zespołu audytorskiego na stanowisku asystenta w dziale audytu. Obecnie, po zdobyciu doświadczenia w zakresie audytu i innych usług oraz zarządzaniu zespołem pracuje na stanowisku Audit Junior Manager.

Krzysztof, jako kierownik oraz członek zespołu, przeprowadza badania sprawozdań finansowych i pakietów sprawozdawczych sporządzonych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP. Uczestniczy w projektach due diligence, badaniach planów przekształceń oraz audytach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, dzięki czemu zdobywa również doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. Krzysztof obsługuje spółki z sektorów, m.in. motoryzacyjnego, produkcyjnego, spożywczego, usługowego, handlu detalicznego i hurtowego oraz teleinformatycznego, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

W wolnych chwilach spędza czas w podpoznańskich lasach, spacerując z psem oraz czyta książki fantasy i science-fiction. Krzysztof jest amatorem piwa craftowego i gotowania.