Poland
Języki

Polityka rachunkowości – jak świadomie budować wizerunek przedsiębiorstwa?

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Polityka rachunkowości
Data: 
12.05.2021
Godzina: 
11:00 - 11:45
Prowadzący: 
Piotr STASZKIEWICZ

Polityka rachunkowości to element kontrolny, pozwalający nie tylko na sprawne przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, ale też gwarantujący poprawne i efektywne działanie mechanizmów tworzących sprawozdawczość finansową w spółce. A sprawozdawczość finansowa, obok takich elementów, jak: logo, strona www czy siedziba przedsiębiorstwa, może być prawdziwą wizytówką rzetelnej firmy.

O polityce rachunkowości napisano już wiele. Rzadko jednak wspomina się o jej celach, które pomagają zapewnić warunki sprzyjające rozwojowi i długotrwałej działalności jednostki.

 

Uczestnicy webinaru dowiedzieli się:

  • Jak polityka rachunkowości wpływa na sprawozdawczość finansową;
  • Co polityka rachunkowości powinna zawierać;
  • Jak, dzięki polityce rachunkowości, zapewnić sobie poczucie komfortu w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego i jego badania przez biegłych rewidentów ;
  • Dlaczego polityka rachunkowości powinna być na co dzień mapą drogową dla służb finansowo-księgowych.

Webinar dedykowany był:

  • Osobom odpowiadającym za finanse przedsiębiorstwa i komunikację z radami nadzorczymi, właścicielami, inwestorami;
  • Osobom zajmującym się na co dzień sprawozdawczością finansową;
  • Księgowym, dyrektorom, zarządom oraz wszystkim osobom chcącym w krótkim czasie przypomnieć sobie istotne kwestie związane z przełożeniem polityki rachunkowości na jakość sprawozdania finansowego.

Prowadzący:

Piotr Staszkiewicz - RSM Poland

Piotr STASZKIEWICZ – Audit Partner, biegły rewident, numer uprawnień 11245

Piotr jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania, specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2008 roku został wpisany na listę biegłych rewidentów

Z RSM Poland związany jest od 2009 roku.

Swoją przygodę zaczynał jako Senior Manager, a następnie został mianowany na Partnera Działu Audytu.

Piotr zdobywa swoje doświadczenie w audycie od 2000 roku (przez wiele lat pracował dla takich podmiotów, jak BDO czy EY), a od 2005 roku jest odpowiedzialny za kierowanie zespołem w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowych, obejmujących weryfikację kontroli wewnętrznej w spółkach, weryfikację sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie/przeglądy pakietów konsolidacyjnych, badanie planów połączenia, projekty due diligence.

Jako wieloletni praktyk swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rachunkowości (głównie MSSF) oraz audytu dzieli się m.in. w trakcie szkoleń dla zarządów i służb finansowo-księgowych, szkoleń i warsztatów w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce w oddziale poznańskim, jak również podczas konferencji organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Piotr był również wykładowcą z zakresu MSSF na studiach podyplomowych w Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Piotr biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Prywatnie zapalony odkrywca zakątków gór i miast europejskich.