Poland
Języki

Moment wykonania usługi – skutki wyroku TSUE C-224/18

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych
Data: 
05.12.2019
Godzina: 
10:00 - 10:30
Prowadzący: 
Monika SMAGA

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości wydany  2 maja 2019 roku w polskiej sprawie C-224/18, Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów ponownie otworzył dyskusje na temat momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych. TSUE stwierdził, że bez protokołu zdawczo-odbiorczego ciężko mówić o wykonaniu usługi budowlanej, a tym samym o konieczności rozliczenia VAT. 

Kwestia powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych od zawsze była przedmiotem dyskusji pomiędzy podatnikami a Ministrem Finansów, o czym świadczy wydanie ogólne interpretacji w tym zakresie.​

 

UCZESTNICY WEBINARU DOWIEDZIELI SIĘ:

  • kiedy zgodnie z ustawą o VAT oraz interpretacją ogólną Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 roku powstaje obowiązek podatkowy dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  • co należy rozumieć przez „wykonanie usługi” w rozumieniu Dyrektywy VAT;
  • jak TSUE rozstrzygnął spór pomiędzy Budimex S.A. a Ministrem Finansów;
  • jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego po ukazaniu się wyroku TSUE;
  • o konsekwencjach wyroku dla branży budowlanej;
  • czy wyrok ten dotyczy tylko momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

WEBINAR DEDYKOWANY BYŁ:

  • Księgowym,
  • Dyrektorom finansowym,
  • Przedsiębiorcom,
  • Branżom, gdzie formalne zaakceptowanie wykonanych prac stanowi integralna część wykonanej usługi, w szczególności branży budowlanej.

Prowadzący:

Monika_SMAGA_RSM_Poland

Monika SMAGA

Doradca podatkowy (13741) i Tax Manager w RSM Poland

Monika specjalizuje się w zagadnieniach obejmujących podatek u źródła, podatek od towarów i usług w zakresie transakcji krajowych i międzynarodowych oraz raportowanie JPK. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla spółek z branży nieruchomości oraz FMCG, a także spółek zarejestrowanych w Polsce tylko dla celów VAT. Jest współautorką jednej z pierwszych książek w naszym kraju na temat plików JPK.

W RSM Poland Monika zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie podatków międzynarodowych, jak również problematycznymi kwestiami występującymi na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT i CIT.