Poland
Języki

Raportowanie strategii podatkowej

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Strategia podatkowa
Data: 
20.10.2022
Godzina: 
13:00
Prowadzący: 
Piotr Wyrwa

Zbliżający się koniec roku podatkowego jest terminem na sporządzenie i opublikowanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za 2021 r.

Obowiązek ciąży na podmiotach, których wartość przychodów podatkowych za 2021 r. przekroczyła 50 mln EUR. W przypadku nieprawidłowej lub niepełnej realizacji tego obowiązku, organy podatkowe mogą nałożyć na podatnika karę administracyjną w wysokości do 250.000 PLN.

Niestety, przepisy nie wskazują jednoznacznie, czym jest „strategia podatkowa” przedsiębiorstwa ani nie określają precyzyjnie zakresu wszystkich informacji, jakie należy podać do publicznej wiadomości. Sprawę komplikuje dodatkowo niejasny status wytycznych wydanych w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów.

 

Uczestnicy webinaru dowiedzieli się:

  • kto jest zobowiązany do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej?
  • jakie informacje należy zawrzeć w informacji o realizowanej strategii podatkowej, a jakie dane będą wyłączone z tego obowiązku?
  • jaka jest rola wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów?
  • w jaki sposób należy upublicznić informacje i co grozi w razie uchybień?
  • za jaki okres i w jakim terminie należy upublicznić sprawozdanie?

Webinar dedykowany był:

  •     Głównym księgowym;
  •     Dyrektorom finansowym;
  •     Członkom zarządów i rad nadzorczych.

Prowadzący:

Piotr Wyrwa

Piotr WYRWA – Tax Manager, doradca podatkowy, numer uprawnień 12653

Piotr jest specjalistą w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Jego głównym obszarem zainteresowań jest podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Nadzoruje m.in. projekty obejmujące bieżące doradztwo oraz wspiera Klientów we wdrożeniach ulg podatkowych – specjalizuje się w uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz Innovation Box.