Poland
Języki

Cykl webinarów: Cash flow a rozliczenia podatkowe

Brak płynności finansowej jest jedną z głównych przyczyn upadłości i likwidacji przedsiębiorstw w Polsce. Problem aktualnie jest tym poważniejszy, że na procesy przepływów finansowych w przedsiębiorstwach wpływa negatywnie kryzys gospodarczy, do którego częściowo przyczyniła się pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie. Dla wielu firm jedynym ratunkiem jest wprowadzenie pakietu kompleksowych rozwiązań - także takich związanych z rozliczaniem podatków.

Czy wdrażając rozwiązania wpływające pozytywnie na cash-flow warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego? Jakie ulgi podatkowe mogą okazać się kluczowe w porządkowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jak wiele może zmienić odpowiednie zarządzanie zobowiązaniami i zwrotami podatków?

Odpowiedzi na te pytania udzielą nasi specjaliści podczas czterech bezpłatnych spotkań:

Ulgi dla podatników CIT (ulga B+R, IP box, na robotyzację, ekspansję oraz IPO) [zobacz nagranie webinaru]
Oszczędności w podatkach dochodowych [zobacz nagranie webinaru]
Zarządzanie rozliczeniami, zwrotami i rachunkami VAT [zobacz nagranie webinaru]
Mechanizm “pay & refund” i zwroty WHT [zobacz nagranie webinaru]

Ulgi dla podatników CIT (ulga B+R, IP box, na robotyzację, ekspansję oraz IPO)

W dobie zbliżającego się kryzysu firmy powinny poszukiwać oszczędności także w sferze podatkowej. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują ulgi wspierające działalność innowacyjną. Podatnicy mają do dyspozycji nie tylko wprowadzoną przed paroma latami ulgę B+R i IP box. Ustawodawca zaproponował bowiem także nowe mechanizmy wsparcia, w tym m.in. ulgę na ekspansję, ulgę na robotyzację i ulgę IPO. Jak odnaleźć się w tym gąszczu i jak efektywnie oszczędzić na podatkach dochodowych?

Uczestnicy webinaru dowiedzieli się:

 • czym powinna charakteryzować się działalność podatnika, aby mógł skorzystać z ulgi B+R?
 • które z uzyskiwanych dochodów można opodatkować 5% CIT w ramach ulgi IP box?
 • czy zakup każdego robota przemysłowego daje możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację?
 • koszty jakich towarów i usług można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję?
 • jakie wydatki mogą zostać objęte ulgą IPO?


Oszczędności w podatkach dochodowych

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna ma negatywny wpływ na płynność przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów jej poprawy jest zadbanie o efektywne rozliczania podatków dochodowych. Skrupulatna analiza w tym zakresie powinna uwzględniać także weryfikację przeszłych rozliczeń, tak aby upewnić się, że podatnik nie nadpłacał swoich zobowiązań w przeszłości.

W trakcie webcastu omówione zostaną wybrane obszary które mogą potencjalnie przynieś poprawę płynności w obszarze CIT. Tematem spotkania będzie m.in. limitowanie wydatków nabywanych od podmiotów powiązanych (art. 15e) oraz kosztów finansowania dłużnego (art. 15c), a także efektywne zarządzanie zaliczkami w CIT oraz stosowanie ulg związanych z brakiem otrzymania zapłaty od kontrahentów.

Uczestnicy webinaru dowiedzieli się:

 • jakie wydatki podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e oraz 15c ustawy o CIT?
 • jak w ostatnich latach kształtowała się praktyka organów podatkowych w zakresie stosowania tych ograniczeń i czy przepisy były stosowane maksymalnie efektywnie przez podatników?
 • jak poprawić swoją płynność poprzez efektywne zarządzanie płatnością zaliczek podatkowych?
 • jakie ulgi przewidziano w ustawie o CIT w związku z brakiem zapłaty należności przez kontrahentów podatnika?
 • jak zaplanować bezpieczne skorygowanie przeszłych rozliczeń podatkowych w CIT?


Zarządzanie rozliczeniami, zwrotami i rachunkami VAT

W związku z kryzysem gospodarczym, przedsiębiorcy szukają rozwiązań wpływających pozytywnie na cash-flow. Dlatego też warto przyjrzeć się własnym rozliczeniom podatkowym z tytułu podatku od towarów i usług. Przeprowadzenie analizy wewnętrznych procesów związanych z przygotowaniem rozliczeń VAT oraz zarządzaniem zwrotami i zobowiązaniami VAT może doprowadzić do wdrożenia środków zaradczych, które przyczynią się do poprawy cash-flow w przedsiębiorstwie.

Istotną kwestią może być także wprowadzenie zmian w zarządzaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT.  

Uczestnicy webinaru dowiedzieli się:

 • na co zwrócić uwagę rozliczając VAT?
 • w jaki sposób zarządzać zwrotami i zobowiązaniami VAT?
 •  na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunkach VAT?
 •  jak odzyskać środki zgromadzone na rachunkach VAT?
 •  jak uniknąć dodatkowych zobowiązań VAT?


Mechanizm “pay & refund” i zwroty WHT

Wraz z postępującą globalizacją coraz więcej naszych kontrahentów i dostawców jest spoza Polski. Płatności te mogą podlegać opodatkowaniu WHT. Warto wiedzieć, jakie są warunki do obniżenia stawki podatku lub stosowania zwolnienia z opodatkowania.

Uczestnicy webinaru dowiedzieli się:

 • jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z niższej stawki lub zwolnienia z WHT?
 • czym jest mechanizm „pay and refund” oraz co powinien zawierać wniosek o zwrot podatku?
 • czym różni się opinia o stosowaniu preferencji od oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania preferencji?
 • jak odzyskać nadpłacony podatek?

Prowadzący:

Piotr Wyrwa

Piotr WYRWA – Tax Manager, doradca podatkowy, numer uprawnień 12653

Piotr jest specjalistą w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Jego głównym obszarem zainteresowań jest podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Nadzoruje m.in. projekty obejmujące bieżące doradztwo oraz wspiera Klientów we wdrożeniach ulg podatkowych – specjalizuje się w uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz Innovation Box.

Monika SMAGA – Senior Tax Manager, doradca podatkowy, numer uprawnień 13741

Jest specjalistą w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw z branży nieruchomościowej, FMCG i medycznej, a także spółek zarejestrowanych w Polsce tylko dla celów VAT. Jej głównym obszarem zainteresowań jest podatek od towarów i usług w zakresie transakcji krajowych i międzynarodowych, podatek u źródła oraz raportowanie JPK. Doradza w zakresie planowania podatkowego, jak i transakcyjnego. Prowadzi także przeglądy podatkowe oraz due diligence.

Michał SZCZECH – Junior Tax Supervisor

Jest specjalistą w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Jego głównym obszarem zainteresowań jest podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Nadzoruje m.in. projekty obejmujące badania due-dilligence oraz wspiera Klientów w zakresie opodatkowania transakcji krajowych i międzynarodowych.