Poland
Języki

Fuzje i przejęcia jako działania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresach gorszej koniunktury

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Fuzje i przejęcia
Data: 
14.05.2020
Godzina: 
10:00 - 10:30
Prowadzący: 
Krzysztof CIESIELSKI

Zmiana koniunktury gospodarczej jest naturalnym procesem.  Fuzje i przejęcia są jednym z rozwiązań dających przedsiębiorcom możliwość zabezpieczenia prowadzonej przez nich działalności, ale także stwarzają szansę na rozwój, a w konsekwencji wypracowanie przewagi konkurencyjnej poprzez tworzenie efektu synergii.

 

Uczestnicy webinaru dowiedzIELI się:

  • jak wyglądał rynek transakcji w okresach ostatnich dwóch globalnych spowolnień gospodarczych;
  • jakie działania podjąć, aby skutecznie poprawić sytuację finansową w okresie gorszej koniunktury;
  • w jaki sposób przeprowadzenie transakcji może pomóc firmie zabezpieczyć jej działalność oraz pozwolić na jej dalszy rozwój;
  • jakie są ryzyka, bariery i synergie związane z przeprowadzaniem transakcji.

WEBINAR dedykowany BYŁ:

  • właścicielom i przedstawicielom firm.

Prowadzący:

Krzysztof Ciesielski RSM Poland

Krzysztof CIESIELSKI

M&A and Corporate Advisory Director

Uczestniczył i kierował licznym projektami w zakresie corporate finance, obejmujących m.in. M&A, pozyskiwanie finansowania, IPO, opracowywanie biznesplanów i prognoz finansowych, wycenę przedsiębiorstw i wartości niematerialnych, fairness opinion, testy na utratę wartości przeprowadzane zgodnie z MSR 36 oraz KSR 4. Jest odpowiedzialny za kompleksowe prowadzenie transakcji M&A.