Poland
Języki

Wiążąca informacja stawkowa

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Wiążąca informacja stawkowa
Data: 
31.10.2019
Godzina: 
10:00 - 10:30
Prowadzący: 
Piotr WYRWA

Prawidłowe sklasyfikowanie towarów i usług ma ogromne znaczenie dla prawidłowej realizacji obowiązków podatników VAT. Od takiej klasyfikacji zależy przede wszystkim stosowanie właściwej stawki VAT, a także realizacja obowiązków wskazanych w ustawie o VAT.

Istniejące do tej pory instrumenty prawne – indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez Dyrektora KIS oraz klasyfikacje statystyczne dokonywane przez GUS – nie zapewniały odpowiedniej ochrony podatnikom przed kwestionowaniem stosowanej przez nich klasyfikacji.

Rozwiązaniem tych problemów ma być nowy instrument prawny jakim jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). W ramach WIS podatnik ma szanse uzyskać decyzję, w której organ podatkowy wskaże w jego opinii prawidłową klasyfikację towaru (w ramach CN, PKOB lub PKWiU) oraz właściwą stawkę VAT. WIS ma zaś dawać podatnikowi ochronę podobną do tej, jaka wynika z zastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej.

 

Uczestnicy webinaru dowiedzIELI się:

  • Kto ma prawo wystąpić o WIS?

  • Jakie informację podatnik musi podać we wniosku o wydanie WIS i czy to prawda, że do organów podatkowych będą wysyłane próbki towarów?

  • Jakie elementy będzie zawierać decyzja w zakresie WIS?

  • Jaką realną ochronę daje podatnikowi otrzymanie WIS oraz czy taką ochronę można uzyskać stosując się do WIS wydanej dla innego podmiotu?

  • Od kiedy zmiany w zakresie WIS zaczną obowiązywać?

WEBINAR dedykowany jest:

  • Księgowym;
  • Dyrektorom finansowym;
  • Osobom, które odpowiadają za prawidłową klasyfikację towarów i usług sprzedawanych przez przedsiębiorców.

Prowadzący:

Piotr_WYRWA_RSM_Poland

Piotr WYRWA

Tax Supervisor, doradca podatkowy, numer uprawnień 12653

Piotr jest specjalistą w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Jego głównym obszarem zainteresowań jest podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Nadzoruje m.in. projekty obejmujące bieżące doradztwo oraz wspiera Klientów we wdrożeniach ulg podatkowych – specjalizuje się w uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R), Innovation Box, jak również w doradztwie dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.