Poland
Języki

Blog

Tax Alert - Archiwum

1 stycznia 2015

Tax Alert - Archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi publikacjami na temat podatków!

 

2014/16 Nieodliczony podatek VAT od samochodów a koszty uzyskania przychodu

W związku ze zmianą przepisów w zakresie sposobu odliczania VAT od samochodów osobowych, które weszły w życie od 1 kwietnia 2014 roku, pojawiło się wiele kwestii problematycznych. Jedną z nich jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonej części podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami, które wykorzystane są do tzw. działalności mieszanej. Jeżeli Państwo także mają tego rodzaju wątpliwości, to w niniejszym Tax Alercie postaramy się je wszystkie rozwiać. Czytaj dalej.

2014/15 Stawka podatku VAT w usługach związanych z rekreacją

W wydanej 2 grudnia 2014 roku interpretacji ogólnej o sygnaturze PT1/033/32/354/LJU/14 Minister Finansów wypowiedział się na temat możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT w ramach świadczenia pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu wymienionych w poz. 186 załącznika nr 3 do UPTU. Przede wszystkim sprecyzowano, jak należy rozumieć pojęcie wstępu w kontekście usług rekreacyjnych oraz wyjaśniono, które z usług świadczonych przez obiekty rekreacyjne mogą korzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania, a które powinny być opodatkowane stawką podstawową. Czytaj dalej.

2014/14 Obowiązek przesyłania deklaracji przez internet

Już od 1 stycznia 2015 roku większość deklaracji płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych będą zobligowani dostarczać w formie elektronicznej. Przygotowana została kolejna już ustawa zmieniająca regulacje w zakresie podatków dochodowych. Zmiana ma na celu przede wszystkim usprawnić i przyspieszyć funkcjonowanie urzędów skarbowych, a także ułatwić życie podatnikom. Czytaj dalej.

2014/13  Zmiany w podatku dochodowym od 2015 roku 

Dnia 17 września 2014 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nową ustawę zmieniającą regulacje m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W poniższym Tax alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze przepisy, które w nowym kształcie zaczną obowiązywać już od początku przyszłego roku. Niektóre z nich mogą nałożyć na Państwa dodatkowe obowiązki, dlatego też gorąco zachęcamy do lektury poniższej publikacji. Czytaj dalej.

2014/12  Nieodpłatne świadczenia pracownicze

W aktualnym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu stanowisko Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w uzasadnieniu do wyroku z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13), dotyczące bardzo ważkiej kwestii, jaką z pewnością jest opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. Czytaj dalej.

2014/11  Nieodpłatne pełnienie funkcji zarządczych przychodem dla spółki

W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu problematykę związaną z zarządzaniem sprawami spółki przez prezesa lub innych członków zarządu bez wynagrodzenia. Aktualne podejście do tej kwestii organów podatkowych i sądów administracyjnych jest niekorzystne z punktu widzenia podatnika. Niestety rezygnacja z poboru honorarium może wiązać się z koniecznością wykazania po stronie Spółki nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu. Istnieje jednak kilka możliwości optymalizacji, które pozwolą uniknąć tego typu konsekwencji. Czytaj dalej.

2014/10  Przedsiębiorcy nie boją się odliczać VAT od aut

Wbrew wcześniejszym przekonaniom rejestracja przez podatników aut wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej cieszy się naprawdę dużą popularnością. Jak podają izby skarbowe liczba takich aut, zarejestrowanych na przestrzeni kilku tygodni od wprowadzenia nowych przepisów, sięgnęła ponad 33 tys. szt. Czytaj dalej.

2014/09  Szczególne procedury w zakresie rozliczania VAT od usług świadczonych drogą elektroniczną

Od 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W chwili obecnej nie jest znane ostateczne brzmienie tych regulacji, ale nie ulega wątpliwości, iż od przyszłego roku zajdą w tej dziedzinie dość znaczące modyfikacje. Czytaj dalej.

2014/08  Doręczenie pisma przez organ podatkowy w formie elektronicznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 183) od 11 maja br. zacznie obowiązywać szereg nowych przepisów Ordynacji podatkowej, wprowadzających możliwość prowadzenia korespondencji pomiędzy organami podatkowymi i podatnikami w formie elektronicznej. Obie strony z pewnością wiele zaoszczędzą na papierowej korespondencji a do tego wszyscy wspólnie ochronimy więcej lasu. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na sposób doręczania pism w formie elektronicznej. Doręczenie wyznacza początek biegu terminów, których należy przestrzegać stosując prawo podatkowe. Do nowego sposobu kontaktu z organami podatkowymi podchodźmy więc ostrożnie. Czytaj dalej.

2014/07  Tymczasowy obiekt budowlany opodatkowany podatkiem od nieruchomości

W niniejszym Tax Alercie przedstawiamy najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące opodatkowywania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych. Uchwała siedmiu sędziów ukazała się w dniu 3 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 11/13). Czytaj dalej.

2014/06  Restrukturyzacja działalności w kontekście obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

W aktualnym Tax Alercie chcielibyśmy przypomnieć Państwu o wprowadzonej w połowie 2013 roku modyfikacji do polskich przepisów dotyczących cen transferowych, w ramach nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 roku. Jedną z wprowadzonych wówczas nowości był podatkowy aspekt restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa. Czytaj dalej.

2014/05  Eksperci RSM Poland KZWS w FORBES

W dniu 27 marca br. w kioskach i salonach prasowych pojawił się najnowszy – kwietniowy numer polskiego wydania miesięcznika Forbes, a w nim dodatek „Podatki przedsiębiorcy”, w którym to eksperci z najbardziej znanych spółek doradztwa podatkowego analizują problemy podatkowe, z jakimi muszą sobie radzić przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce. Czytaj dalej.

2014/04  Opłata za interpretację nie zależy od ilości pytań

NSA w wyroku z 6 marca 2014 r., o sygn. akt II FSK 745/12 (orzeczenie prawomocne) orzekł, że podatnik występujący z wnioskiem o interpretację indywidualną uiszcza stosowną opłatę od liczby stanów faktycznych czy zdarzeń przyszłych, a nie od ilości regulacji czy też pytań zawartych w tymże wniosku. Czytaj dalej.

2014/03  Zwrot PCC od aportu do spółek osobowych

W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu tematykę związaną z możliwością ubiegania się o zwrot niesłusznie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) w przypadku zawarcia umowy spółki bądź dokonania jej zmiany, jeżeli wiązało się to także z wniesieniem wkładu niepieniężnego. Korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014 roku (sygn. II FSK 637/12) potwierdził, iż nie zawsze tego rodzaju czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu PCC. W takim przypadku możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty i odzyskanie zapłaconego uprzednio podatku. Czytaj dalej

2014/02  Samochody osobowe

W związku z uzyskaną pozytywną decyzją Komisji Europejskiej, pozwalającą Polsce na wprowadzenie ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od samochodów osobowych, dnia 7 lutego 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: UPTU). Czytaj dalej.

2014/01  Spór o pełne odliczenie VAT od samochodów

Na przestrzeni ostatnich miesięcy temat pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów z tzw. kratką zdominował media i stał się m.in. argumentem, którym posługują się dealerzy samochodów próbując nakłonić konsumentów do zakupu aut z homologacją ciężarową. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu powody, dla których tematyka pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych budzi tyle kontrowersji, zarówno po stronie organów podatkowych, jak i z perspektywy zwykłego podatnika. Czytaj dalej.

2013/28  Najważniejsze zmiany w VAT od 2014 roku

Jak niemal co roku z pierwszym dniem stycznia podatnicy podatku od towarów i usług mogą spodziewać się zmian w ustawie o VAT (dalej: UPTU). Od początku 2014 roku w przepisach UPTU można będzie znaleźć m.in. po raz pierwszy definicję tradycyjnej faktury oraz faktury elektronicznej, znowelizowaną listę zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, a także nowy sposób obliczania obrotu w przypadku proporcji. Czytaj dalej.

2013/27  Limit z "kilometrówki" nie dotyczy czynszu za najem samochodu

Poniżej przedstawiamy Państwu interpretację ogólną wydaną w dniu 8 listopada br. przez Ministra Finansów, dotyczącą możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów pełnej kwoty czynszu za najem samochodów osobowych (sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005). Czytaj dalej.

2013/26  Wydatki na obiad z kontrahentem kosztem podatkowym

W dniu 25 listopada 2013 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) dotyczącą możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podatnika na artykuły żywnościowe, a także na usługi restauracyjne. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze tezy płynące z tego rozstrzygnięcia, a także wskazać ich znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Czytaj dalej.

2013/25  Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej

Poniższy alert przedstawia najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące okresu ważności certyfikatu rezydencji. Wyrok ukazał się w dniu 4 września 2013 r. (sygn. II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11). Czytaj dalej.

2013/24  Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku

W poniższym tax alercie chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Czytaj dalej.

2013/23  Spółki komandytowe nadal transparentne podatkowo

W dniu 9 października 2013 roku posłowie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego przyjęli, aby z projektowanej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym wykreślić przepisy, na podstawie których spółki komandytowe miały zostać podatnikami CIT od 2014 r. Poprawkę zgłosił jej wiceprzewodniczący – poseł Jakub Szulc. Komisja Finansów Publicznych 10 października 2013 roku zaaprobowała także ten pomysł. Czytaj dalej.

2013/22  Nowe przepisy VAT dotyczące reverse charge i odpowiedzialności solidarnej

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Prezydent RP, Bronisław Komorowski, podpisał Ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem wprowadzenia zmian nie tylko w Ustawie o podatku od towarów i usług (dalej UPTU), ale także Ordynacji podatkowej (dalej: OP), jest zahamowanie negatywnych zjawisk wyłudzania podatku VAT przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Czytaj dalej.

2013/21  Zwolnienie z podatku u zródła odsetek i należności licencyjnych

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 roku zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) dotyczącego wypłaty przez polskie spółki oraz położone na terytorium Polski zakłady zagranicznych spółek, odsetek i należności licencyjnych na rzecz spółek z innych krajów UE/EOG. Tym samym zakończył się długi okres przejściowy i w końcu doczekaliśmy się pełnej implementacji tzw. Dyrektywy odsetkowej. Czytaj dalej.

2013/20  Wirtualne biuro a rejestracja NIP i VAT

Ostatnimi czasy można zaobserwować zmianę nastawienia organów podatkowych, które pomimo składanych przez podatników prawidłowo wypełnionych zgłoszeń identyfikacyjnych, nie wydają potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub potwierdzenia rejestracji VAT, jeżeli stwierdzą, iż mają do czynienia z podatnikiem, który chce swoją siedzibę umieścić w tzw. biurze wirtualnym. Chcielibyśmy bliżej przedstawić Państwu ten problem i związane z nim konsekwencje. Czytaj dalej.

2013/19  Ceny transferowe

W wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi powstanie, jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju z tytułu tych transakcji przekroczy ustawowo wskazaną kwotę (sygn. akt II FSK 1052/11). Lektura uzasadnienia do powyższego wyroku może co prawda napawać optymizmem, ale niestety nie zawiera kluczowej definicji „usługi tego samego rodzaju”. W związku z powyższym chcemy Państwu nieco szerzej przedstawić aktualne podejście sądów administracyjnych do tego zagadnienia. Czytaj dalej.

2013/18  Koszty reprezentacji

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (sygn. Akt II FSK 702/11) wydanym w poszerzonym siedmioosobowym składzie orzekł, że wydatki na obiady i kolacje z kontrahentami biznesowymi nie są kosztami reprezentacji i dlatego przedsiębiorcy mogą zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Sąd podkreślił także, że każda ze spraw powinna być rozstrzygana indywidualnie i dlatego odmówił wydania uchwały, która mogła by zdefiniować koszty reprezentacji i wiązać inne składy sądów administracyjnych. Czytaj dalej.

2013/17  Sfałszowane faktury

W wyroku z 10 kwietnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. I FSK 359/12 orzekł, że podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został wykazany wcześniej w deklaracji z powodu świadomego działania pracownika, który fałszował przedmiotowe faktury. Dla Sądu nieistotny był fakt braku upoważnienia pracownika przez pracodawcę i działanie pracownika bez porozumienia z pracodawcą (podatnikiem) w zakresie wystawienia tzw. pustych faktur. Czytaj dalej.

2013/16  Korekta kosztów uzyskania przychodów jako sposób likwidacji tzw. "zatorów płatniczych" 

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła w art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: UPDOP) rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów. Czytaj dalej.

2013/15  Spotkanie wigilijne nie stanowi nieodpłatnego świadczenia

W wyroku z dnia 17 maja 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli nie można wskazać uczestników firmowej kolacji opłatkowej, ani przypisać każdej biorącej w niej udział osobie rodzaju i wartości skonsumowanego posiłku, to nie mamy wówczas do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem (sygn. II FSK 1812/11). Chcielibyśmy przedstawić Państwu najnowsze orzeczenie, a także aktualne stanowisko sądów administracyjnych w kwestii podatkowych konsekwencji uczestnictwa w imprezach integracyjnych. Czytaj dalej.

2013/14  Brak możliwości odzyskania podatku VAT z faktury niespełniającej wymogów

Chcielibyśmy przedstawić Państwu jedno z najnowszych orzeczeń TSUE dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zawierającej błędy formalne. TSUE w sprawie C-271/12 Petroma Transports doszedł do wniosku, że w przypadku, gdy wystawiono fakturę, która nie zawiera wszystkich danych określonych przez prawo krajowe, prawo do odliczenia VAT nie przysługuje. Nie jest to jednak równoznaczne z prawem do zwrotu już zapłaconego podatku VAT należnego przez usługodawcę. Czytaj dalej.

2013/13  Termin na złożenie zgłoszenia o prawie do ulgi w podatku od spadków i darowizn w 2007-2008 – niezgodny z Konstytucją

W wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. P 43/11 (zwany dalej: „TK”) orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Czytaj dalej.

2013/12  Korekta kosztów uzyskania przychodów nie zawsze jest konieczna

Obowiązujące od początku 2013 roku przepisy w zakresie konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie dokonania płatności w określonym terminie, od samego początku budziły wiele wątpliwości i kontrowersji. Chcielibyśmy przedstawić Państwu te sytuacje, które zdaniem pierwszych interpretacji nie rodzą obowiązku wykluczenia z kosztów podatkowych nieuregulowanych faktur, rachunków czy też zobowiązań wynikających z innych dokumentów. Czytaj dalej.

2013/11  Faktura pro-forma bez ryzyka podatkowego

W związku z nowymi regulacjami w zakresie fakturowania wiele kontrowersji budzi kwestia wystawiania faktur pro-forma, które kwalifikowane są przez niektóre urzędy skarbowe jak standardowa faktura. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, co w ostatnim czasie potwierdziło również Ministerstwo Finansów. Czytaj dalej.

2013/10  Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363), zwane dalej: nowym rozporządzeniem. Zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338), zwane dalej: starym rozporządzeniem, które straciło moc prawną po dniu 31 marca 2013 r. Czytaj dalej.

2013/09  Świadczenia pieniężne dla menagerów

NSA w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r. o sygn. II FSK 709/11 stwierdził, że w konkretnym przypadku skarżącej spółki, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), przychodem jest określone w kontrakcie wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności, jak również wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tym samym wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia osoby zarządzającej spółką między innymi takie jak koszty, które spółka ponosi w związku z eksploatacją środków majątkowych udostępnionych zleceniobiorcom, tj. samochodów, komputerów i telefonów, stanowią przychody osoby zarządzającej w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Czytaj dalej.

2013/08  VAT Karty paliwowe a VAT

W wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r., o sygn. akt I FSK 1177/11 (orzeczenie prawomocne), sąd orzekł, że czynność udostępniania kart paliwowych to usługa finansowa (kredytowanie zakupu paliwa). Paliwo nabywane jest bezpośrednio od stacji benzynowych i to one uprawnione są do wystawiania faktur z tego tytułu. W konsekwencji, faktury dokumentujące sprzedaż paliwa wystawione przez wystawcę karty paliwowej nie dają prawa do odliczenia podatku VAT. Czytaj dalej.

2013/07  CIT Nowa umowa z USA

Dnia 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisana została Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: Nowa Konwencja). Do wejścia w życie Konwencja wymaga jeszcze uchwalenia aktów ratyfikacyjnych państw sygnatariuszy. Jak podkreślił wiceminister finansów Maciej Grabowski planuje się, że nowa umowa podatkowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014. Czytaj dalej.

2013/06  CIT Zmiany na rok 2014

Przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie Ministra Finansów dotyczącego nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych (dalej: ustawy CIT oraz PIT) opublikowanym w dniu 12 lutego 2013 roku. Czytaj dalej.

2013/05  VAT Nowe przepisy od 1 kwietnia 2013 r.

Najważniejsze zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU), które zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35) wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. Czytaj dalej.

2013/04  PIT Nowe stawki diet 

Dotychczas regulacje dotyczące należności przysługujących pracownikom odbywającym delegacje krajowe i zagraniczne znajdowały się w dwóch rozporządzeniach. Obowiązywały one począwszy od 2003 roku. Kilkakrotnie w ciągu ostatniej dekady projekty zmian w tym zakresie były analizowane przez Ministerstwo Pracy, ale dopiero w tym roku wprowadzone zostaną znowelizowane przepisy. Czytaj dalej.

2013/03  VAT Świadczenia złożone

W dniu 17 stycznia 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że:

1. usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu, co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej;

2. jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Czytaj dalej.

2013/02  VAT Kasy fiskalne w 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) – dalej: Rozporządzenie. Zastąpiło ono obowiązujące do końca 2012 roku rozporządzenie określające czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 930). Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, dlatego warto jest przyjrzeć się im bliżej. Czytaj dalej.

2013/01  VAT Nowe zasady fakturowania

Najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących fakturowania, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428) – dalej: Rozporządzenie fakturowe, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Czytaj dalej.

Powiązane usługi

Newsletter