Poland
Języki

Blog

Uwierzytelnienie na platformie PUESC – nowe obowiązki w bazie SENT

26 marca 2019

Uwierzytelnienie na platformie PUESC – nowe obowiązki w bazie SENT

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia zarejestrowanego użytkownika na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej: PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. ID SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego. Zmiana ta jest uwarunkowana regulacją zawartą w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2332).

1.  OBOWIĄZEK UWIERZYTELNIENIA UŻYTKOWNIKA POPRZEZ PODANIE ID SISC BĘDZIE DOTYCZYŁ:

  • od 1 maja 2019 r. podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających towary wrażliwie, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń - dalej: baza SENT, (SENT_100 lub SENT_200),
  • od 1 sierpnia 2019 r. podmiotów odbierających towary wrażliwe, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200).

2.  REJESTRACJA W BAZIE SENT

Chcąc wypełnić zgłoszenie w bazie SENT przedsiębiorca rejestruje się w pierwszej kolejności na platformie PUESC w ramach usługi e-Klient. Następnie aby uzyskać zaawansowany poziom dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), posiadająca już konto na PUESC w ramach podstawowego poziomu dostępu, powinna złożyć kolejno następujące wnioski (eFormularze):

  • rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie ID SISC osobie fizycznej,
  • rejestracja/aktualizacja danych podmiotu – spowoduje nadanie ID SISC podmiotowi,
  • rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

Należy mieć na uwadze, iż nowy obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC tj. uzyskania ID SISC nie dotyczy przewoźników. Procedura jest scentralizowana i nadzorowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu. W tym celu została powołana dedykowana komórka organizacyjna – Centralna Rejestracja funkcjonująca w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jednakże w związku z napływem do Izby w Poznaniu dużej ilości wniosków, procedura rozpatrywania może ulec obecnie wydłużeniu nawet do miesiąca.

3.  AWARIA LUB PRZERWA TECHNICZNA W BAZIE SENT

W przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń z powodu awarii lub przerwy technicznej tego rejestru odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik, w zakresie zgłaszanych przez siebie danych, dokonuje zgłoszenia, przesyłając dokument zastępujący zgłoszenie w formie elektronicznej na adres awaria.sent@mf.gov.pl. Wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie znajduje się w załączniku do rozporządzenia.

Organem właściwym, do którego należy przesyłać zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

4. KONSEKWENCJE WPROWADZENIA WYMOGU UWIERZYTELNIENIA NA PUESC

Podmiot wysyłający, co do zasady (poza sytuacją, w której podmiot ten jest jednocześnie przewoźnikiem) otrzymuje po dokonaniu zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń trzy klucze, z których odpowiednio:

  1. jeden jest przeznaczony dla podmiotu wysyłającego,
  2. drugi jest przeznaczony dla przewoźnika,
  3. trzeci jest przeznaczony dla podmiotu odbierającego – w przypadku, gdy miejsce dostarczenia towarów znajduje się na terytorium kraju.

Natomiast podmiot odbierający po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń dwa klucze, z których odpowiednio:

  1. jeden jest przeznaczony dla podmiotu odbierającego,
  2. drugi jest przeznaczony dla przewoźnika.

Przewoźnik po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje wraz z numerem referencyjnym z rejestru zgłoszeń klucz.

Przedsiębiorca, który nie dokona procesu uwierzytelnienia na PUESC w odpowiednim czasie, musi przygotować się na prawne konsekwencje. Przede wszystkim nie będzie mógł zgłaszać przewozów w bazie SENT, a tym samym narazi się na sankcje zapisane w pakiecie przewozowym tj. w ustawie o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2332).

Jeśli mimo to przedsiębiorca nadal będzie nabywał i wykorzystywał w produkcji towary wrażliwe – pomimo braku dopełnienia wspomnianych obowiązków formalnych związanych z uwierzytelnieniem na PUESC, a urząd skarbowy to wykryje, może zostać zobligowany do zapłaty nawet 46 proc. brutto wartości towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, jednak nie mniej niż 20 000 zł. Sam towar zostanie natomiast zatrzymany wraz z pojazdem, w którym był przewożony.

Nie sposób stwierdzić, czy czas rozpatrywania wniosków ulegnie poprawie. Dla podmiotów wysyłających i odbierających towary wrażliwie, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w bazie SENT może to być zatem ostatni moment, aby przed upływem 1 maja 2019 r. dokonać procesu uwierzytelnienia na PUESC.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter