RSM Poland
Języki

Języki

Polski Ład porządkuje podatek u źródła (WHT)

Czas czytania: 4 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany przepisów w zakresie podatku u źródła planuje rząd;
  • Pay and refund – jak zmienić przepisy, które jeszcze nie weszły w życie;
  • Jakie nowe kryterium oceny należytej staranności będzie trzeba brać pod uwagę;
  • Jak zmieni się definicja pojęcia „beneficial owner”;
  • Kto będzie mógł podpisywać oświadczenia płatnika

Katarzyna SADOWSKA
Tax Supervisor w RSM Poland

Emilia KOWALCZYS
Senior Tax Assistant w RSM Poland
 

Ostatnia duża nowelizacja przepisów dotyczących podatku u źródła miała wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Ministerstwo Finansów wciąż jednak, przy pomocy kolejnych rozporządzeń, przesuwa datę ostatecznego wprowadzenia w życie tych zmian. Ogłosiło również, że pracuje już nad nowymi zmianami. Obecnie polscy przedsiębiorcy i ich zagraniczni kontrahenci nie mają więc pewności kiedy i w jakim kształcie zapowiedziane przepisy faktycznie zaczną obowiązywać.

Polski podatek u źródła dotychczas

Przypomnijmy: przepisy nakładają obowiązek pobierania podatku u źródła  (ang. WHT – Withholding Tax) w sytuacji, w której polski podatnik dokonuje wypłaty należności na rzecz zagranicznego podmiotu osiągającego przychody na terytorium Polski. Podatek u źródła dotyczy m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz zapłaty za niektóre usługi niematerialne takie jak usługi zarządzania, prawne i doradcze, czy usługi zarządzania.

Konieczność wprowadzenia kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących podatku u źródła spowodowała, że propozycje zmian w tym zakresie znalazły się w projekcie Polskiego Ładu.

Zmiany w mechanizmie pay and refund

Ważną z perspektywy podatników zmianą, zaplanowaną w ramach wspomnianego wyżej projektu, jest zawężenie mechanizmu „pay and refund” do typów płatności, które łącznie spełniają trzy warunki:

  • płatności o charakterze pasywnym, wymienionych w art. 21. ust. 1 pkt 1 UPDOP (do których zaliczają się m.in. odsetki, należności licencyjne, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego) oraz art. 22 ust. 1 UPDOP (dywidendy) – oznacza to wyłączenie płatności za usługi niematerialne;
  • należności wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych,
  • płatności na rzecz spółek, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi.

Opinia o stosowaniu zwolnienia także do preferencji z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Istotną zmianą, proponowaną przez Polski Ład, jest także rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła. Zgodnie z nowymi przepisami, miałaby ona uwzględniać również preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie opinia o stosowaniu zwolnienia dotyczy wyłącznie zwolnień przewidzianych w UPDOP. Poszerzenie zakresu stosowania tego instrumentu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza konieczność dodania stosownych regulacji do przepisów UPDOF oraz zmianę nazwy samego instrumentu na opinię o stosowaniu preferencji.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Nowe kryterium oceny należytej staranności

Obecne brzmienie przepisów nakazuje, aby przy weryfikacji możliwości zwolnienia z poboru podatku u źródła lub zastosowania niższej stawki podatku zachować należytą staranność. Obowiązujące regulacje wskazują, że przy ocenie dochowania należytej staranności należy uwzględnić dwa czynniki: charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

W ramach zmian dodano również trzecie kryterium, czyli powiązania pomiędzy płatnikiem a podatnikiem.

Beneficial owner – zmiana definicji rzeczywistego właściciela

Polski Ład i wchodząca w jego skład nowelizacja wprowadzają także zmianę w definicji rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner). W obowiązującym brzmieniu przepisów odbiorca należności nie może być pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi. Projekt zmian zakłada usunięcie słów „prawnie lub faktycznie”.

Oświadczenie płatnika

Zgodnie z treścią omawianego projektu zmianie ma ulec również oświadczenie płatnika. Na potrzeby stosowania „relief at source”, będzie ono mogło być składane nie tylko przez kierownika jednostki, lecz – w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – również przez jedną lub więcej osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu (z zachowaniem zasad jego reprezentacji). Nadal jednak nie będzie możliwe złożenie tego oświadczenia przez pełnomocnika spółki.

Czy w końcu doczekamy się objaśnień podatku u źródła?

Po wejściu w życie nowelizacji, Ministerstwo Finansów planuje wydać finalną wersję objaśnień podatkowych do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła, na które od bardzo dawna czekają polscy przedsiębiorcy i doradcy podatkowi. To naprawdę czas najwyższy na zamknięcie tego tematu – w końcu pierwotny projekt objaśnień został opublikowany ponad dwa lata temu – 19 czerwca 2019 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się