RSM Poland
Języki

Języki

Podatkowa rewolucja w PIT szykowana przez Polski Ład

Czas czytania: 4 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany przewiduje Polski Ład w zakresie skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku;
  • Jak będzie wkrótce rozliczana składka zdrowotna;
  • Kogo od 2022 r. obejmie obowiązek płacenia składki zdrowotnej;
  • Jakie zmiany czekają podatników w rozliczeniach dokonywanych wspólnie z małżonkiem;
  • Jakie nowe ulgi w PIT wprowadzi Polski Ład.

Katarzyna SADOWSKA
Tax Supervisor w RSM Poland

Emilia KOWALCZYS
Senior Tax Assistant w RSM Poland
 

Projekt Polskiego Ładu modyfikuje znacząco rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Oto krótki przegląd najważniejszych z perspektywy podatników zmian.

Nowa skala podatkowa i podwyżka kwoty wolnej od podatku

Nowelizacja znacznie zmienia skalę podatkową. Według planowanych zmian będzie ona składać się z dwóch progów: 17% do 120 tys. zł i 32% powyżej tej kwoty. Projekt zakłada również podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 8 000 zł do 30 000 zł.

Składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych i płacących podatek liniowy

Duże zmiany czekają podatników rozliczających się na zasadach ogólnych również w kwestii składki zdrowotnej. Po pierwsze, zmieni się sposób jej obliczania: składka ma być uzależniona od wysokości dochodu, a nie, jak dotychczas, liczona od stałej podstawy. W przypadku podatku liniowego składka zdrowotna wyniesie 4,9% od dochodu (rząd wycofał się z pierwotnie zapowiadanych 9%), ale z zastrzeżeniem, że nie będzie niższa od kwoty równej 9% minimalnego wynagrodzenia.

Po drugie, projekt zakłada brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Obecnie możliwe jest odliczenie 7,75% podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku – założenia Polskiego Ładu wykluczają tę możliwość, co w efekcie znacznie podwyższa wysokość zobowiązań podatkowych podatników.

Czy składka zdrowotna dla ryczałtowców wzrośnie?

Dla podatników korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawą składki zdrowotnej będzie przeciętne wynagrodzenie, ale ostateczna kwota zostanie wyliczona od rocznych przychodów. Progi procentowe wyniosą:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia dla podmiotów osiągających rocznie przychody do 60 tys. zł,
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów, które nie przekraczają rocznie 300 tys. zł,
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodu powyżej 300 tys. zł.
Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Ile wyniesie składka zdrowotna dla członków zarządów spółek i fundacji?

Zgodnie z planowanymi zmianami składkę zdrowotną w wysokości 9% od wynagrodzenia będą musieli płacić członkowie zarządu spółek oraz fundacji – do grupy tej zaliczać się będą osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zmiany w rozliczaniu małżonków

Polski Ład przewiduje również możliwość wspólnego rozliczania się małżonków już za rok, w którym zawarli związek małżeński (pod warunkiem jednak, iż małżeństwo i wspólność majątkowa będą istniały do końca tego roku podatkowego). Skorzystanie ze wspólnego rozliczenia będzie możliwe także w sytuacji, w której jeden z małżonków zmarł w roku zawarcia związku małżeńskiego, lub w roku kolejnym, przed złożeniem zeznania podatkowego.

Kto będzie mógł skorzystać z nowej ulgi dla klasy średniej?

Wprowadzania przez Polski Ład ulga dla klasy średniej jest skierowana do podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących pracę nakładczą bądź też w ramach spółdzielczego stosunku pracy. Ponadto, po poprawkach sejmowych, ulga ta obejmie również część przedsiębiorców. Ulga ma polegać na tym, iż od uzyskanego przez podatnika dochodu będzie odliczana określona kwota. Jej wysokość będzie uzależniona od poziomu rocznych przychodów osiąganych przez podatnika, które muszą mieścić się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Czym jest nowa ulga na powrót?

Ulga na powrót jest rozwiązaniem przeznaczonym dla osób, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą. Jeśli zdecydują się one zmienić rezydencję podatkową na polską i spełnią wymienione w ustawie warunki, będą mogły przez cztery lata od powrotu do Polski płacić niższy podatek dochodowy. Ulga będzie dotyczyć przychodów z określonych źródeł, tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z praw autorskich lub praw pokrewnych. Zwolnienie będzie ograniczone limitem rocznym, który dla sumy ww. przychodów wynosić będzie 85 528 zł.

Projekt Polskiego Ładu znajduje się obecnie w Senacie. Jeżeli projektowane w nim przepisy wejdą w życie, rok 2022 przyniesie wiele zmian, które dotkną wszystkich podatników – nie tylko przedsiębiorców. O przebiegu procesu legislacyjnego będziemy Państwa na bieżąco informować na naszym blogu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się