Poland
Języki

Blog

Darowizna dla spółki osobowej – niekorzystna zmiana

2 stycznia 2017

Darowizna dla spółki osobowej – niekorzystna zmiana

 

W dzisiejszym Tax Alercie chcielibyśmy poinformować Państwa o skutkach w podatku dochodowym, jakie powodować może wprowadzenie własnego majątku do spółki osobowej np.: spółki jawnej lub komandytowej. Ostatnio nastąpiła zmiana stanowiska Ministra Finansów w tej kwestii. 

 

W praktyce często mają miejsce sytuacje, w których wspólnicy – prowadzący działalność w formie spółki – korzystają z prywatnego majątku. Dotyczy to między innymi nieruchomości, środków trwałych lub znaków towarowych. Po pewnym czasie wspólnicy decydują się wnieść te składniki do spółki w formie darowizny.

Dotychczas przekazanie własnego majątku w drodze darowizny do spółek osobowych było transparentne, tj. nie wywoływało skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych u wspólnika-darczyńcy. Należy podkreślić, że spółka osobowa nie ma podmiotowości na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, a jej przychód opodatkowany jest bezpośrednio u wspólników. Podatnik, wnosząc do spółki swoją własność nie płacił podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie można opodatkować świadczenia otrzymanego od samego siebie. Natomiast wspólnicy spółki osobowej byli zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości otrzymanej przez spółkę darowizny w części odpowiedniej do ich udziału w zysku spółki.

W ostatnim czasie organy podatkowe zmieniają podejście do tego zagadnienia i wydają niekorzystne dla podatników interpretacje podatkowe. Obecnie przekazana darowizna może stanowić przychód dla spółki osobowej. Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2016 roku, nr DD9.8220.2.217.2016.JQP.SKT darowizna od wspólnika stanowi przychód spółki osobowej, a w rezultacie jej wszystkich wspólników. Zdaniem Ministra Finansów każdemu wspólnikowi powinien zostać przypisany przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z ustaloną proporcją podziału zysku.

Zmiana podejścia organów podatkowych w odniesieniu do wprowadzenia majątku prywatnego do spółki osobowej nie jest korzystna dla podatnika. Przypisanie przychodu spółce, a w konsekwencji wszystkim jej wspólnikom powoduje, że wniesienie prywatnej własności nie będzie neutralne podatkowo dla wspólników i będą oni zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego. Należy podkreślić, że podatnik ma prawo wnieść skargę na interpretację do sądu administracyjnego. Dotychczas sądy administracyjne nie zajęły jeszcze finalnego stanowiska w tym zakresie.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter