RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo transakcyjne - strona 9

RSM Poland w finale konkursu M&A Advisor

9 kwietnia 2015
M&A Advisor ogłosił listę finalistów walczących w siódmej edycji konkursu International M&A Awards. RSM Poland, jako jedna z firm doradzających przy transakcji, została nominowana w kategorii Cross Border M&A Deal of the Year (Over $ 25 mm – $ 50 mm) za sprzedaż C+N Packaging do PSB Industries. Eksperci RSM Poland wspierali wspólnie z renomowaną amerykańską firmą audytorską i doradczą Plante Moran stronę sprzedającą, odpowiadali za doradztwo przy projekcie (w tym wdrażanie controllingu), przygotowanie polskiej spółki do sprzedaży oraz uczestniczyli w badaniu due diligence.

Kto sporządza wycenę przedsiębiorstwa – doradca czy adwokat klienta?

30 marca 2015
Dawid STOLAREK
Oczywiste jest, że w gospodarce wolnorynkowej, zwłaszcza w branżach, które nie stwarzają zbyt wielkich barier wejścia, a za taką można uznać szeroko pojęty konsulting, klient ma pozycję szczególną. To on jako nabywca dóbr i usług decyduje o powodzeniu lub nie prowadzonej przez nas – profesjonalnych doradców i konsultantów – działalności gospodarczej.

Wycena spółki – jak należy ją rozumieć?

1 marca 2015
Dawid STOLAREK
Wycena przedsiębiorstwa to temat, z którym prędzej czy później spotka się większość menedżerów lub właścicieli firm prowadzących działalność gospodarczą o znacznych rozmiarach. Opracowanie takie przygotowuje się zwykle w związku z planowaną transakcją kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa, wydzieleniem jego zorganizowanej części do struktur nowego podmiotu, czy też w związku z wymogami nakładanymi przez przepisy regulujące sposób prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Oczywiście wymienione sytuacje to tylko przykłady, a nie kompletna lista sytuacji obligujących lub tylko przyczyniających się do przygotowania profesjonalnej wyceny spółki.

Poland. Europe's Economic Success in 2015

1 lutego 2015
Dawid STOLAREK
Artykuł Dawida STOLARKA dla magazynu Acquisition International.

RSM Poland wyróżniona w prestiżowym konkursie M&A Award!

12 czerwca 2014
12 czerwca 2014 roku RSM Poland uhonorowano tytułem Financial Due Diligence Provider of the Year in Poland. Nagrody przyznawane od 2010 przez brytyjskie AI Global Media, Acquisition International Magazine and DealFlow Source, mają na celu nagradzanie najbardziej zasłużonych specjalistów w społeczności biznesowej, prawnej, finansowej i inwestycyjnej.

Strony