Poland
Języki

Organizacja procesu due diligence - część 2

Krzysztof WOŹNIAK
Audit Senior w RSM Poland

Typy due diligence

W związku ze wspomnianymi wcześniej zróżnicowanymi realiami gospodarczymi, w których due diligence może mieć miejsce, a także ze względu na niejednakowe zapotrzebowania stron zainteresowanych analiza może obejmować różne aspekty działalności potencjalnej inwestycji. W praktyce gospodarczej najczęściej możemy się spotkać z następującymi typami due diligence:

 

 

W powyższych badaniach wykorzystuje się różne informacje w zależności od typu badania, niemniej jednak przebieg samego procesu jest najczęściej podobny. Należy jednocześnie zaznaczyć, że powyższa lista nie ma charakteru katalogu zamkniętego, a jedynie listę dokumentów, które najczęściej podlegają analizie podczas poszczególnych typów due diligence. Zakres badania powinien zostać zawsze wcześniej ustalony między stronami zainteresowanymi, a zawartość listy dokumentów będących przedmiotem analizy będzie zależeć od potrzeb i postanowień stron.

 

Dowiedz się więcej:

Organizacja procesu due diligence - część 1