Poland
Języki

Usługi

Pakiet lokalizacyjny NetSuite

Pakiet lokalizacyjny NetSuite

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/pakiet-lokalizacyjny-net-suite.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/pakiet-lokalizacyjny-net-suite_0.png

Polski Pakiet Lokalizacyjny wprowadza rozszerzenie oryginalnej funkcjonalności w NetSuite Oracle. To zestaw modułów zaprojektowanych tak, by w pełni wspierać Twój system finansowy NetSuite, w zgodzie z polskimi wymaganiami zawartymi w Ustawie o rachunkowości. Po zainstalowaniu Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego, użytkownicy otrzymają dostęp do całego szeregu transakcji, dokumentów i ewidencji. Wszystkie obszary Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego zawierają specjalnie dopasowane pola oraz funkcjonalności pozwalające użytkownikowi zdefiniować lokalne wymagania.

Lista modułów Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego

1.  Automatyczne pobieranie kursów wymiany walut ogłaszanych przez NBP
2. JPK – Jednolity Plik Kontrolny
3. Deklaracje VAT
4. Rejestr VAT
5. VAT-UE oraz VAT-UEK
6. Dedykowane szablony dokumentów dla faktur sprzedaży, faktur korygujących i in.
7. Automatyczne numerowanie dla różnych transakcji i podmiotów
8. Szablon zestawienia obrotów i sald z opcją drukowania
9. Szczegóły transakcji księgowych
10. Automatyczna weryfikacja kontrahentów w rejestrze VAT  
11. Automatyczna weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta
12. Pobieranie danych kontrahentów z Głównego Urzędu Statystycznego
13. Wycena rachunków walutowych – metoda FIFO
14. Dedykowany moduł Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego dla płatności bankowych
15. UPO – oficjalne potwierdzenie odbioru
16. KSeF (Krajowy System e-Faktur) – wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

 

 

1. Automatyczne pobieranie kursów wymiany walut ogłaszanych przez NBP

FUNKCJONALNOŚĆ

NBP każdego dnia prezentuje nowe tabele z kursami walut z poprzedniego dnia roboczego. Dzięki tej funkcjonalności, dane dotyczące kursów walut będą pobierane codziennie bezpośrednio do NetSuite bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.

KORZYŚCI

 • Bieżące kursy walut automatycznie pojawiają się w NetSuite każdego dnia (bezpośrednio z NBP)
 • Nie ma konieczności ręcznego wprowadzania danych
 • Oszczędność czasu
 • Rzetelność

NBP automated downloads

2. JPK – Jednolity Plik Kontrolny

FUNKCJONALNOŚĆ

JPK – dostępny w formatach XML oraz CSV. Ta funkcja umożliwia przesłanie danych z NetSuite bezpośrednio do urzędu skarbowego w ujednoliconym formacie elektronicznym wraz z elektronicznym podpisem.

KORZYŚCI

 • Możliwość przygotowania jednolitego pliku kontrolnego dla celów podatkowych
 • Plik jest przesyłany bezpośrednio do urzędu skarbowego
 • Podpis elektroniczny zintegrowany z NetSuite
 • Zminimalizowane ryzyko kar
 • Bezpieczeństwo

screenshot of JPK_V7

3. Deklaracje VAT

FUNKCJONALNOŚĆ

Deklaracje VAT razem z JPK mogą być generowane bez użycia zewnętrznych narzędzi i wysyłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Dostępne w formacie PDF oraz XML. Polski Pakiet Lokalizacyjny obsługuje wszystkie typy transakcji podlegających polskiemu podatkowi VAT.

KORZYŚCI

 • Łatwość użytkowania
 • Szybkość i dokładność
 • Nie wymaga użycia zewnętrznych narzędzi
 • Obsługuje wszystkie typy transakcji
 • Bezpieczne archiwum dla wygenerowanych deklaracji

screenshot of VAT returns

4. Rejestr VAT

FUNKCJONALNOŚĆ

Szeroki zakres opcji wspierających codzienną pracę, z możliwością raportowania w zakresie poprawności rejestrów VAT i ich rozliczania. Dane można przesłać w wymaganym formacie do Ministerstwa Finansów.

KORZYŚCI

 • Uniwersalne oznaczenia podatkowe opisujące każdy typ transakcji
 • Raporty potwierdzające poprawność ewidencjonowania transakcji
 • Dedykowane narzędzie umożliwiające poprawny podział kwot VAT
 • Poprawne przesyłanie deklaracji do Ministerstwa Finansów

screenshot of VAT registry

5. VAT-UE oraz VAT-UEK

FUNKCJONALNOŚĆ

Opracowana z myślą o naszych klientach, którzy dokonują transakcji na terenie Unii Europejskiej. Deklaracja VAT-UE jest generowana automatycznie przy użyciu danych przygotowanych bezpośrednio w ramach Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego NetSuite. Dzięki rozszerzeniu standardowych funkcjonalności, mogą Państwo wygenerować plik XML gotowy do wysyłki do Ministerstwa Finansów.

KORZYŚCI

 • Zgodność z ustawą o podatku od towarów i usług
 • Zgodność z wymaganiami Ministerstwa Finansów
 • Przygotowanie danych do deklaracji w oparciu o dane wprowadzane na bieżąco do NetSuite .
 • Podgląd zgromadzonych danych do deklaracji

screenshot of VAT UE

6. Dedykowane szablony dokumentów dla faktur sprzedaży, faktur korygujących i in.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • Faktury sprzedaży
 • Faktury zakupu
 • Faktury korygujące
 • Noty korygujące
 • Proformy
 • Kopie

KORZYŚCI

 • Zgodność z polskimi standardami rachunkowości
 • Wszystkie dokumenty i wydruki mogą zostać wygenerowane przy użyciu NetSuite

screenshot of dedicated document templates

7. Automatyczne numerowanie dla różnych transakcji i podmiotów

FUNKCJONALNOŚĆ

Niezależne numerowanie dokumentów, zgodne z wymaganiami dotyczącymi stosowania numeracji dla poszczególnych transakcji oraz podmiotów.

KORZYŚCI

 • Kontynuacja numerowania dla danych typów transakcji
 • Zindywidualizowane prefiksy
 • Przejrzystość w ewidencji ksiąg

screenshot of auto numbering

8. Szablon zestawienia obrotów i sald z opcją drukowania

FUNKCJONALNOŚĆ

Dedykowany szablon z opcją drukowania dla zestawienia obrotów i sald. Stworzony tak, by odzwierciedlał polski plan kont oraz spełniał wszelkie wymagania klienta.

KORZYŚCI

 • Odzwierciedla polski plan kont
 • Zapisy na kontach zgodne z polskimi standardami, zarówno w przypadku kont analitycznych, jak i syntetycznych

screenshot of trial balance template

9. Szczegóły transakcji księgowych

FUNKCJONALNOŚĆ

Zestawienie to, dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych opcji filtrowania, pozwala na szczegółową analizę danych dostępnych w systemie. Moduł umożliwia pobranie danych ze standardowych transakcji oraz przeniesienie ich do szczegółowych raportów przygotowywanych dla zarządu.

KORZYŚCI

 • Automatyczne zastosowanie danych dostępnych w systemie
 • Różnorodne opcje filtrowania danych
 • Możliwość zachowania wyników w wielu uniwersalnych formatach

screenshot of accounting transaction

10. Automatyczna weryfikacja kontrahentów w rejestrze VAT

FUNKCJONALNOŚĆ

Automatyczna weryfikacja danych kontrahentów w rejestrze VAT. Dostarcza firmom kluczowych informacji dotyczących statusu dostawcy jako aktywnego płatnika VAT.

KORZYŚCI

 • Weryfikacja danych kontrahenta za pomocą jednego przycisku
 • Nie ma potrzeby użycia zewnętrznych narzędzi

screenshot of automated VAT

11. Automatyczna weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta

FUNKCJONALNOŚĆ

Automatyczna weryfikacja numeru rachunku bankowego kontrahenta w rejestrze prowadzonym przez urząd skarbowy. Dostarcza firmom kluczowych informacji dotyczących numeru rachunku bankowego dostawcy, a także pozwala sprawdzić, czy numer ten znajduje się na tzw. Białej liście.

KORZYŚCI

 • Weryfikacja numeru rachunku bankowego kontrahenta za pomocą jednego przycisku
 • Nie ma potrzeby użycia zewnętrznych narzędzi

screenshot of automated bank account

12. Pobieranie danych kontrahentów z Głównego Urzędu Statystycznego

FUNKCJONALNOŚĆ

Możliwość pobierania danych kontrahentów, takich jak nazwa, adres i numer rejestracyjny firmy, bezpośrednio z Głównego Urzędu Statystycznego przy użyciu Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego w ramach NetSuite.

KORZYŚCI

 • Szybka weryfikacja
 • Dostępność wszystkich opcji ramach NetSuite
 • Poprawność danych

screenshot of contractors data download

13. Wycena rachunków walutowych – metoda FIFO

FUNKCJONALNOŚĆ

Wycena rachunków walutowych przy użyciu metody FIFO daje możliwość skorygowania salda rachunku bankowego w złotówkach do aktualnej wartości z danego dnia (w oparciu o ostatnie historyczne płatności przychodzące – metoda FIFO).

KORZYŚCI

 • Automatyczny proces nie wymagający użycia zewnętrznych narzędzi
 • Kalkulacje dokonywane na podstawie danych z transakcji w NetSuite
 • Obsługuje wszystkie waluty

screenshot of revaluation of foreign currency

14. Dedykowany moduł Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego dla płatności bankowych

FUNKCJONALNOŚĆ

Dedykowany moduł Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego dla płatności bankowych uwzględniający mechanizm podzielonej płatności – wprowadzony w Polsce w ubiegłym roku. Dodatkowo, istnieje możliwość weryfikacji Białej listy każdorazowo przy planowanej wysyłce płatności zbiorczych do banku.

KORZYŚCI

 • Aktualne informacje dotyczące numeru rachunku bankowego kontrahenta w rejestrze
 • Zintegrowane płatności
 • Komfortowe przygotowywanie i weryfikowanie płatności

screenshot of dedicated PLP bank payment

15. UPO – Oficjalne potwierdzenie odbioru

FUNKCJONALNOŚĆ

Możliwość przesyłania na serwer Ministerstwa Finansów deklaracji oraz plików JPK – przygotowanych przy użyciu funkcjonalności dostępnych w Polskim Pakiecie Lokalizacyjnym. Umożliwia automatyczne użycie dostępnych podpisów oraz odbiór UPO.

KORZYŚCI

 • Wysyłka danych bez konieczności użycia innych programów
 • Odbiór UPO
 • Możliwość dalszej edycji załadowanych plików po ich wysłaniu do właściwych organów zostaje zablokowana

screenshot of UPO

16. KSeF (Krajowy System e-Faktur) – wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

FUNKCJONALNOŚĆ

Krajowy System e-Faktur to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Korzystanie z ogólnokrajowej platformy wymiany faktur VAT w obrocie stanie się dla podatników obowiązkowe od 1 lipca 2024 r.

AKTUALIZACJA! 
19.01.2024 r. Ministerstwo Finansów odroczyło termin wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Pierwotnie planowany termin (ustalony na 1 lipca 2024 r.) ulegnie zmianie – nowa data wdrożenia nie została jeszcze jednak podana.

Moduł KSeF w Polskim Pakiecie Lokalizacyjnym Oracle NetSuite to kompleksowe rozwiązanie chmurowe do zarządzania dokumentami elektronicznymi. Rozwiązanie to umożliwia sprawne i bezpieczne połączenie z platformą Ministerstwa Finansów.

KORZYŚCI

 • Bezpieczne generowanie, wysyłanie i odbieranie e-faktur do/z KSeF (uwierzytelnienie przy pomocy urzędowego tokenu);
 • Generowanie i zapisywanie załączników faktur w formacie XML;
 • Możliwość obsługi nie tylko pojedynczych dokumentów, ale także paczek z większą ilością dokumentów;
 • Przekazywanie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) i unikalnego numeru faktury z KSeF do systemu ERP Oracle NetSuite;
 • Możliwość dostosowania systemu do wymagań i potrzeb klientów.

screenshot of UPO

 

Transakcje wspierane przez Polski Pakiet Lokalizacyjny

 • Proforma
 • Faktura sprzedaży
 • Nota kredytowa
 • Nota debetowa
 • Faktura zakupu
 • Korekta faktury zakupu
 • Nota korygująca
 • Zestawienie wydatków
 • Przedpłata
 • Polecenie księgowania
 • Polecenie księgowania - amortyzacja
 • Międzyfirmowe polecenie księgowania
 • Zaawansowane międzyfirmowe polecenie księgowania

 

Przetwarzanie danych osobowych