RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 41

Tax Alert 8/2014

9 maja 2014
Przemysław POWIERZA
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 183) od 11 maja br. zacznie obowiązywać szereg nowych przepisów Ordynacji podatkowej, wprowadzających możliwość prowadzenia korespondencji pomiędzy organami podatkowymi i podatnikami w formie elektronicznej. Obie strony z pewnością wiele zaoszczędzą na papierowej korespondencji a do tego wszyscy wspólnie ochronimy więcej lasu. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na sposób doręczania pism w formie elektronicznej. Doręczenie wyznacza początek biegu terminów, których należy przestrzegać stosując prawo podatkowe. Do nowego sposobu kontaktu z organami podatkowymi podchodźmy więc ostrożnie.

Tax Alert 7/2014

8 maja 2014
Tomasz BEGER
W niniejszym Tax Alercie przedstawiamy najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące opodatkowywania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych. Uchwała siedmiu sędziów ukazała się w dniu 3 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 11/13).

Tax Alert 6/2014

4 kwietnia 2014
Tomasz BEGER
W aktualnym Tax Alercie chcielibyśmy przypomnieć Państwu o wprowadzonej w połowie 2013 roku modyfikacji do polskich przepisów dotyczących cen transferowych, w ramach nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 roku. Jedną z wprowadzonych wówczas nowości był podatkowy aspekt restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa. Postanowiliśmy ponownie zwrócić Państwa uwagę na to zagadnienie, bowiem dnia 3 marca 2013 roku Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przedstawione opracowanie jest w przewarzającej mierze, tłumaczeniem wyjaśnień zawartych w nowym IX rozdziale Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych. Jednakże, jego publikacja świadczy o tym, że urzędnicy zaznajomili się już z tematem i są gotowi do wdrażania zaprezentowanych rozwiązań w życie. Z uwagi na obszerność oraz znaczny poziom skomplikowania problematyki związanej z restrukturyzacją działalności, w niniejszym Tax Alercie pragniemy jedynie zasygnalizować Państwu, jakie transakcje mogą zwrócić uwagę organów podatkowych oraz jakie działania pomogą zminimalizować ryzyko negatywnego wyniku kontroli podatkowej w tym zakresie.

Tax Alert 5/2014

28 marca 2014
Przemysław POWIERZA
W dniu 27 marca br. w kioskach i salonach prasowych pojawił się najnowszy – kwietniowy numer polskiego wydania miesięcznika Forbes, a w nim dodatek „Podatki przedsiębiorcy”, w którym to eksperci z najbardziej znanych spółek doradztwa podatkowego analizują problemy podatkowe, z jakimi muszą sobie radzić przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce. W tym szacownym gronie znaleźli się także eksperci z RSM Poland: Tomasz Beger i Przemysław Powierza, którzy kolejno piszą o absurdach działań prowadzonych przez polskie organy podatkowe.

Świadczenia pod lupą, czyli syzyfowa praca

27 marca 2014
Tomasz BEGER
Artykuł został opublikowany 27 marca 2014 w dodatku do miesięcznika Forbes - Podatki Przedsiębiorcy

Tax Alert 4/2014

14 marca 2014
Piotr LISS
NSA w wyroku z 6 marca 2014 r., o sygn. akt II FSK 745/12 (orzeczenie prawomocne) orzekł, że podatnik występujący z wnioskiem o interpretację indywidualną uiszcza stosowną opłatę od liczby stanów faktycznych czy zdarzeń przyszłych, a nie od ilości regulacji czy też pytań zawartych w tymże wniosku.

Tax Alert 3/2014

12 marca 2014
Piotr LISS
W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu tematykę związaną z możliwością ubiegania się o zwrot niesłusznie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) w przypadku zawarcia umowy spółki bądź dokonania jej zmiany, jeżeli wiązało się to także z wniesieniem wkładu niepieniężnego. Korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014 roku (sygn. II FSK 637/12) potwierdził, iż nie zawsze tego rodzaju czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu PCC. W takim przypadku możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty i odzyskanie zapłaconego uprzednio podatku.

Tax Alert 2/2014

21 lutego 2014
Przemysław POWIERZA
W związku z uzyskaną pozytywną decyzją Komisji Europejskiej, pozwalającą Polsce na wprowadzenie ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od samochodów osobowych, dnia 7 lutego 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: UPTU). W poprzednim Tax Alercie przedstawiliśmy Państwu istotę sporu o odliczenie VAT w przypadku samochodów osobowych. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze zmiany w wersji finalnej, które zaczną obowiązywać już niebawem. Na szczęście akt ten wejdzie w życie nie jak pierwotnie zakładano po 14 dniach od opublikowania go w Dzienniku Ustaw, ale od 1 kwietnia 2014 roku. Na chwilę obecną UPTU czeka już tylko na podpis Prezydenta, co jest kwestią zapewne kilku dni.

VAT: Ustalanie obowiązku podatkowego wciąż nastręcza trudności

30 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Artykuł został opublikowany 30 stycznia 2014 w Dzienniku Gazecie Prawnej 

Tax Alert 1/2014

27 stycznia 2014
Przemysław POWIERZA
Na przestrzeni ostatnich miesięcy temat pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów z tzw. kratką zdominował media i stał się m.in. argumentem, którym posługują się dealerzy samochodów próbując nakłonić konsumentów do zakupu aut z homologacją ciężarową. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu powody, dla których tematyka pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych budzi tyle kontrowersji, zarówno po stronie organów podatkowych, jak i z perspektywy zwykłego podatnika.

Strony