RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 40

Tax Alert - Archiwum

1 stycznia 2015
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi publikacjami na temat podatków!  

Tax Alert 16/2014

30 grudnia 2014
W związku ze zmianą przepisów w zakresie sposobu odliczania VAT od samochodów osobowych, które weszły w życie od 1 kwietnia 2014 roku, pojawiło się wiele kwestii problematycznych. Jedną z nich jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonej części podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami, które wykorzystane są do tzw. działalności mieszanej. Jeżeli Państwo także mają tego rodzaju wątpliwości, to w niniejszym Tax Alercie postaramy się je wszystkie rozwiać.

Tax Alert 15/2014

22 grudnia 2014
W wydanej 2 grudnia 2014 roku interpretacji ogólnej o sygnaturze PT1/033/32/354/LJU/14 Minister Finansów wypowiedział się na temat możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT w ramach świadczenia pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu wymienionych w poz. 186 załącznika nr 3 do UPTU. Przede wszystkim sprecyzowano, jak należy rozumieć pojęcie wstępu w kontekście usług rekreacyjnych oraz wyjaśniono, które z usług świadczonych przez obiekty rekreacyjne mogą korzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania, a które powinny być opodatkowane stawką podstawową.

Tax Alert 14/2014

28 października 2014
Już od 1 stycznia 2015 roku większość deklaracji płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych będą zobligowani dostarczać w formie elektronicznej. Przygotowana została kolejna już ustawa zmieniająca regulacje w zakresie podatków dochodowych. Zmiana ma na celu przede wszystkim usprawnić i przyspieszyć funkcjonowanie urzędów skarbowych, a także ułatwić życie podatnikom. Nowelizacja jest konieczna, aby Ministerstwo Finansów mogło wprowadzić od dawna zapowiadany system wstępnego wypełniania przez administrację podatkową zeznań rocznych, tzw. Pre – Filled tax Return (PFR). W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu tę tematykę oraz pokrótce wskazać, kogo tak naprawdę dotkną zmiany, które wejdą w życie od nowego roku.

Tax Alert 13/2014

3 października 2014
Dnia 17 września 2014 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nową ustawę zmieniającą regulacje m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W poniższym Tax alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze przepisy, które w nowym kształcie zaczną obowiązywać już od początku przyszłego roku. Niektóre z nich mogą nałożyć na Państwa dodatkowe obowiązki, dlatego też gorąco zachęcamy do lektury poniższej publikacji.

Tax Alert 12/2014

25 lipca 2014
Tomasz BEGER
W aktualnym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu stanowisko Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w uzasadnieniu do wyroku z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13), dotyczące bardzo ważkiej kwestii, jaką z pewnością jest opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. Trybunał w wydanym orzeczeniu uznał, że co prawda zaskarżony przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan art. 12 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF) są zgodne z konstytucją, to jednak uzasadniając swoje stanowisko przedstawił bardzo korzystny dla podatników sposób ich interpretacji.

Tax Alert 11/2014

17 czerwca 2014
Piotr LISS
W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu problematykę związaną z zarządzaniem sprawami spółki przez prezesa lub innych członków zarządu bez wynagrodzenia. Aktualne podejście do tej kwestii organów podatkowych i sądów administracyjnych jest niekorzystne z punktu widzenia podatnika. Niestety rezygnacja z poboru honorarium może wiązać się z koniecznością wykazania po stronie Spółki nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu. Istnieje jednak kilka możliwości optymalizacji, które pozwolą uniknąć tego typu konsekwencji. Tym bardziej gorąco zachęcamy do lektury przedmiotowej publikacji.

Tax Alert 10/2014

3 czerwca 2014
Przemysław POWIERZA
Wbrew wcześniejszym przekonaniom rejestracja przez podatników aut wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej cieszy się naprawdę dużą popularnością. Jak podają izby skarbowe liczba takich aut, zarejestrowanych na przestrzeni kilku tygodni od wprowadzenia nowych przepisów, sięgnęła ponad 33 tys. szt. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 312) od dnia 1 kwietnia 2014 roku istnieje możliwość pełnego odliczenia podatku VAT, naliczone-go od wydatków na samochody osobowe (także te zarejestrowane jako ciężarowe „z kratką”). Warunkiem jest jednak wykorzystywanie ich wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Tax Alert 9/2014

13 maja 2014
Przemysław POWIERZA
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów zamieściło Projekt z dnia 15 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W chwili obecnej nie jest znane ostateczne brzmienie tych regulacji, ale nie ulega wątpliwości, iż od przyszłego roku zajdą w tej dziedzinie dość znaczące modyfikacje.

Opodatkowanie podatkiem VAT kompleksowych usług budowlanych

12 maja 2014
Przemysław POWIERZA
W ramach stałego cyklu „Temat tygodnia” w poświęconej zagadnieniom prawa podatkowego części Dziennika Gazety Prawnej z dnia 12 maja 2014 r., Przemysław Powierza skomentował problem z opodatkowaniem VAT kompleksowych usług budowlanych.

Strony