Poland
Języki

Zmiany w podatku u źródła cz. 2

Jak przygotować się do zmian?

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca, więc podatnicy mają wciąż jeszcze trochę czasu, żeby się do nich przygotować. Po pierwsze, na pewno trzeba przejrzeć swoje umowy, aby wiedzieć, czy problem nas dotyka, czy też nie. Co więcej?

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem naszego eksperta.