Poland
Języki

Innowacyjność również w doradztwie

Innowacyjność – w tradycyjnym ujęciu – rozumiana była głównie jako element rozwoju technologicznego. Tymczasem aktualne uwarunkowania gospodarcze wymagają nowatorskiego podejścia również w sektorze usług doradczych.

Artykuł Karoliny BARTKOWIAK dla Magazynu Wi Wiadomości Gospodarcze.