Poland
Języki

Blog

Polski Ład liberalizuje „estoński CIT”

30 lipca 2021

Polski Ład liberalizuje „estoński CIT”

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są największe zalety „estońskiego CIT-u”,
  • O jakich zmianach przepisów myśli rząd,
  • Jakie będą warunki skorzystania z alternatywnych zasad opodatkowania jeżeli planowane zmiany wejdą w życie.

Piotr WYRWA
Tax Manager w RSM Poland

Wawrzyniec ŻBIKOWSKI
Junior Tax Consultant w RSM Poland

 

W środę 8 września do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianach w PIT, CIT i niektórych innych ustawach – czyli części tzw. „Polskiego Ładu” (pierwotne brzmienie projektu opublikowano 26 lipca). Wśród zawartych w nim licznych zmian znalazły się przepisy łagodzące warunki stosowania tzw. „estońskiego CIT-u”.

Estoński CIT pierwotnie

Przypomnijmy, że „estoński CIT”, zwany w ustawie o CIT „ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych”, został wprowadzony z początkiem 2021 roku i oferuje zainteresowanym podmiotom alternatywne zasady opodatkowania, opierające się na powiązaniu dochodu podatkowego z kategoriami prawa bilansowego. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Podstawowe założenia ryczałtu to:

  • brak obowiązku zapłaty podatku dopóki zysk pozostaje w firmie,
  • ujednolicenie ewidencji podatkowej i rachunkowej,
  • prawo do stosowania niższych stawek podatkowych.

W zamierzeniu było to rozwiązanie proinwestycyjne, kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomimo intensywnego promowania nowych rozwiązań, nie zyskały one dużej popularności pośród przedsiębiorców. W kwietniu tego roku informowano, że przyjęło je zaledwie 337 firm na około 200 tys. mających potencjalnie taką możliwość. Jako przyczyny wskazywano wysoki poziom skomplikowania nowych przepisów i związane z tym ryzyka. W rezultacie, przy okazji wprowadzania „Polskiego Ładu”, rząd zdecydował także o zliberalizowaniu i uproszczeniu przepisów dotyczących „estońskiego CIT-u”.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu

Zgodnie z treścią wspomnianego projektu, przejście na „estoński CIT” będzie możliwe także dla spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. Dotychczas taką opcję miały jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne.

Z pewnością bardzo istotną zmianą jest modyfikacja stawek podatku dla stosujących ryczałt. Mają one zostać obniżone do 10% podstawy opodatkowania dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenia działalności i do 20% dla pozostałych podatników.

Istotną zmianą jest również zlikwidowanie wymogu ponoszenia nakładów inwestycyjnych na wskazane w ustawie środki trwałe zaliczane do grupy 3−8 KŚT.

Co więcej, planowana jest całkowita rezygnacja z górnego limitu przychodów dla podatników stosujących „estoński CIT”. Dotychczas pułap ten wynosił 100.000.000 PLN i podmioty osiągające wyższe przychody były z ryczałtu wykluczone.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych nadal nie jest dla każdego

Mimo wprowadzenia wielu zachęcających zmian, ustawodawca zdecydował też o dalszym utrzymaniu niektórych restrykcyjnych warunków „estońskiego CIT-u”. W szczególności warto zaznaczyć, że podatnik, aby korzystać z ryczałtu, nadal nie może posiadać udziałów lub akcji w kapitale innej spółki, nie może sporządzać sprawozdania finansowego zgodnie z MSR oraz musi zatrudniać określoną liczbę osób.

Planowane zmiany mają z jednej strony umożliwić wykorzystywanie ryczałtu u większej liczby podatników, a z drugiej zachęcić do wprowadzonego przez Polski Ład systemu poprzez nowe uproszczenia i rozwiązania zmniejszające ryzyko jego stosowania. W dalszym ciągu pozostanie on jednak rozwiązaniem opcjonalnym.

Konsultacje dot. projektu potrwają do 30 sierpnia. Więcej informacji ten temat znajdą Państwo na stronie projektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się

Autor

Tax Consultant
Senior Tax Assistant

Powiązane usługi

Newsletter