Poland
Języki

Blog

Polsko – Niemiecka współpraca gospodarcza nadal intensywna (cz. 1 Prolog)

28 stycznia 2019

Polsko – Niemiecka współpraca gospodarcza nadal intensywna (cz. 1 Prolog)

Karolina BARTKOWIAK
Tax Supervisor w RSM Poland

Nie jest tajemnicą, że Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski. Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, niemieccy konsumenci byli w 2018 roku odbiorcami około 28% eksportowanych przez Polskę towarów i usług. Wraz z rosnącym PKB Polski zauważalny jest również wzrost importu z Niemiec – około 22 % sprowadzanych przez Polskę dóbr i usług pochodzi właśnie od naszego zachodniego sąsiada, co z kolei sytuuje nas na 7 miejscu wśród krajów, do których Niemcy najwięcej eksportują.

Zacieśnieniu współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami towarzyszy wzrost liczby rodzimych podmiotów, które zaznaczają i umacniają swoją pozycję na rynku za Odrą, jak również rosnąca liczba firm niemieckich, które decydują się na rozpoczęcie lub też zintensyfikowanie swojej działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Działalność gospodarcza w Polsce – teoria a praktyka

A jaką postać ta działalność zagranicznych inwestorów przybiera w Polsce? Zazwyczaj są to spółki kapitałowe lub też oddziały spółek zagranicznych, które funkcjonują na podstawie polskich przepisów prawa. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się być to skomplikowane – przecież zarówno Polska, jak i Niemcy należą do Unii Europejskiej, która w przeważającej części determinuje kształt porządku prawnego w krajach członkowskich. Tyle w teorii. W praktyce okazuje się, że rozwiązania prawne dla określonych branż w poszczególnych krajach są różne. Dostosowanie biznesu do polskich realiów oraz do przepisów prawa obowiązujących w Polsce wymaga od zagranicznego inwestora sporego wysiłku. Prowadzenie działalności gospodarczej w obcym kraju utrudnia także dysonans komunikacyjny, związany z porozumiewaniem się w obcym dla inwestora języku (co jest szczególnie problematyczne przy kontaktach z polskimi instytucjami), ale również różnice kulturowe i brak wiedzy na temat utartej praktyki oraz lokalnych zwyczajów.

Rola doradcy

W takich okolicznościach niezbędne okazuje się wsparcie specjalisty. Doświadczony doradca pomoże rozwiązać zarówno problemy dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak również te związane z jej rozwojem i kontynuacją w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami. Sen z powiek członków zarządu zagranicznych spółek spędza niejednokrotnie skomplikowany system prawny, częste kontrole podatkowe czy wymogi dotyczące rozliczania i weryfikacji zobowiązań podatkowych. Kolejne problemy mogą pojawić się w momencie, gdy zagraniczny inwestor zechce zatrudnić w Polsce pracowników.

Co istotne, większość z tych problemów może dotknąć zarówno podmioty decydujące się na utworzenie w Polsce stałej struktury w postaci spółki czy oddziału, jak również tych inwestorów, którzy jedynie okazjonalnie kooperują z polskimi partnerami, bez posiadania nad Wisłą własnego zaplecza personalnego i technicznego.

Choć niniejszy wpis może nie napawać optymizmem, należy mieć na uwadze, że pomimo tych częstokroć niesprzyjających okoliczności, gospodarka w Polsce będzie rozwijać się bardzo dynamicznie. Z kolei dla każdej problematycznej kwestii można znaleźć rozwiązanie, a jak powiedział Winston Churchill „Pokonane trudności są zdobytymi szansami.”

Z tym właśnie zamysłem postaram się przedstawić w kolejnych wpisach rozwiązania wypracowane przez Zespół German Desk RSM Poland, które pomagają zagranicznym inwestorom, w szczególności podmiotom z obszaru niemieckojęzycznego, z sukcesem rozpocząć lub zintensyfikować aktywność gospodarczą w Polsce w kontekście często skomplikowanych i zmieniających się regulacji prawnych i podatkowych.

Autor

Junior Tax Manager

Powiązane usługi

Newsletter