RSM Poland
Języki

Języki

Polska i Niemcy 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Czas czytania: 4 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak Polacy i Niemcy oceniają relacje między obydwoma krajami
  • Jak duże znaczenie gospodarcze ma współpraca Niemiec i Polski
  • Czy pandemia powstrzymała dynamiczny wzrost inwestycji polsko-niemieckich

Karolina BARTKOWIAK
Tax Supervisor w RSM Poland
 

Nie każdy wie, że 17 czerwca 1991 roku, pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, zawarty został Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dokument ten miał ogromne znaczenie przy zacieśnianiu kooperacji gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.

Zgodnie z postanowieniami wspomnianego aktu, Polska i Niemcy zobowiązały się do kształtowania swoich stosunków w duchu dobrego sąsiedztwa i wzajemnej przyjaźni. Obie strony zadeklarowały ponadto, że będą dążyć do ścisłej pokojowej i partnerskiej współpracy we wszystkich dziedzinach oraz do  tworzenia Europy, w której przestrzegane będą prawa człowieka i podstawowe wolności.

W swoich stosunkach umawiające się strony zadeklarowały przestrzeganie takich zasad jak: zachowanie i umocnienie pokoju, postępowanie zgodnie z zasadami międzynarodowymi, w tym np. zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych, a także przestrzeganie wzajemnej równości, integralności terytorialnej, nietykalności granic i niezawisłości politycznej. Ponadto oba kraje zadeklarowały wspólne działania na rzecz rozszerzenia i wzbogacenia stosunków gospodarczych we wszystkich dziedzinach.

30 lat minęło…

Od momentu zawarcia ww. Traktatu minęło właśnie 30 lat. Na przestrzeni tego czasu wydarzyło się bardzo wiele. Krokiem milowym dla Polski z pewnością było przystąpienie 1 maja 2004 roku do struktur Unii Europejskiej. Akt ten implikował konieczność dostosowania polskiego porządku prawnego do założeń prawa Unii Europejskiej. Zintensyfikowano współpracę gospodarczą, naukową i wymianę handlową pomiędzy naszym krajem a Niemcami i innymi krajami Europy Zachodniej.

A jak aktualnie wygląda sytuacja Polski i Niemiec?  W ramach projektu „Barometr Polska-Niemcy 2021”, realizowanego wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych, Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut Spraw Polskich), Fundację Konrada Adenauera w Polsce i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, ukazała się publikacja, poświęcona ocenie wzajemnych relacji i sytuacji międzynarodowej obu krajów 30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Dowiedz się więcej o outsourcingu rachunkowości.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

 Polak, Niemiec – dwa bratanki

Jak wynika ze wspomnianego opracowania, polskie i niemieckie społeczeństwa pozytywnie oceniają stan stosunków obu państw. Jako bardzo dobre lub raczej dobre oceniło je 65% Polaków i 57% Niemców.

Głównym powodem, dla którego mieszkańcy obu krajów określają relacje jako dobre, są zbieżne interesy gospodarcze (opinie 54% Polaków i 42% Niemców). Kolejnym ze wskazywanych powodów wysokiej oceny stosunków były dążenia i działania władz publicznych oraz obywateli na rzecz pojednania między Polakami i Niemcami. Wśród Niemców odpowiedź ta padała dwa razy częściej niż wśród Polaków (udzieliło jej odpowiednio 27% i 14% badanych).

Z kolei różnie po obu stronach Odry identyfikujemy obszary priorytetowe dla dwustronnej współpracy. Polacy na trzech pierwszych miejscach wymieniają współpracę na rzecz:

  • energetycznej niezależności Europy (33%),
  • wzmocnienia europejskiej demokracji oraz przeciwdziałania wzrostowi sił populistycznych i nacjonalistycznych (32%),
  • zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki (31%).

Z kolei dla Niemców najważniejsza jest kooperacja na rzecz:

  • wzmocnienia demokracji (32%);
  • przezwyciężenia nierówności społecznych i regionalnych w Europie (32%);
  • ambitnej polityki przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu (30%);
  • walki z terroryzmem (29%).

Zarówno Niemcy, jak i Polacy wysoko oceniają rolę, jaką Unia Europejska odgrywa w świecie. Aż dwie trzecie badanych osób przychyliło się do zdania, że Unia Europejska przyczynia się do wzmacniania globalnego ładu i bezpieczeństwa, podczas gdy zaledwie 18% Niemców i 14% Polaków uznaje, że przyczynia się ona do zaostrzenia sporów i konfliktów w świecie. Połowa Polaków pozytywnie ocenia niemiecką politykę europejską, wskazując, że wpływa ona na lepszą kooperację w Europie.

Inwestycje polsko-niemieckie nie zwalniają nawet w trakcie pandemii

Niewątpliwie lata 2020-2021 zapiszą się nie tylko w europejskiej, ale też światowej historii, jako okres, w którym większość obszarów życia zdominowana została przez epidemię koronawirusa COVID-19. Widoczne to było również w relacjach polsko-niemieckich.

Można tutaj wspomnieć chociażby o utrudnieniach przy przekraczaniu granicy, obowiązku poddawania się testom na przeciwciała, czy kwarantannie po przekroczeniu granicy. Wymienić też warto czasowe wstrzymanie łańcuchów dostaw z uwagi na zamknięcie przejść granicznych wiosną 2020 roku. Prócz tego ograniczeniu uległy wszelkiego rodzaju osobiste spotkania w ramach partnerstw miast i gmin, zawieszone zostały wymiany młodzieży i ograniczono wyjazdy biznesowe i turystyczne.

Wszystkie te czynniki znacząco wpłynęły na sposób kształtowania się stosunków pomiędzy Polską a Niemcami, choć warto podkreślić, że pomimo tych niecodziennych warunków – zauważalna była dalsza intensyfikacja współpracy gospodarczej między krajami położonymi po obu stronach Odry. Zaowocowało to faktem, że Polska w 2020 roku zajęła piąte miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. W tym trudnym dla gospodarki czasie obroty handlowe między Polską i Niemcami pobiły kolejny rekord i wyniosły 122,9 miliarda euro.

RSM Poland doskonale wie, jak ważne są stosunki gospodarcze Polski i Niemiec

Dla nas, jako członków interdyscyplinarnego zespołu German Desk RSM Poland, świadczącego na rzecz niemieckojęzycznych Klientów kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawno-podatkowego, księgowości, kadr i audytu, wynik ten jest szczególnie istotny oraz budujący. Lubimy myśleć, że dołożyliśmy do tego sukcesu swoją cegiełkę – doradzając od prawie 15 lat polskim i niemieckim przedsiębiorcom przy organizowaniu i rozwijaniu wspólnego biznesu. Mamy przy tym nadzieję, że dalsze lata współpracy polsko-niemieckiej zaowocują jeszcze większą dynamiką wzrostu gospodarczego i intensyfikacją współpracy obu krajów.

W razie, gdyby mieli Państwo pytania odnośnie świadczonych przez nas usług, zapraszamy do kontaktu. Zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się