Poland
Języki

Blog

Polsko – Niemiecka współpraca gospodarcza (cz. 3 Kilka słów o statystyce)

16 kwietnia 2019

Polsko – Niemiecka współpraca gospodarcza (cz. 3 Kilka słów o statystyce)

Karolina BARTKOWIAK
Tax Supervisor w RSM Poland

W poprzednim wpisie poruszyliśmy kilka kwestii związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce oraz wskazaliśmy formy prawne działalności, które najczęściej wybierane są przez zagranicznych inwestorów.

Ktoś może jednak zapytać, czy w ogóle warto inwestować w Polsce. Nie ma oczywiście uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie – będzie ona każdorazowo uzależniona od sytuacji zagranicznego przedsiębiorcy, jego indywidualnych potrzeb, planów rozwoju oraz perspektywy biznesowej.

Polska celem inwestorów

Z badań wynika jednak, że Polska znajduje się w czołówce krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Z opracowanego przez Bank Światowy Raportu Doing Business 2018, który stanowi jedną z najbardziej kompleksowych analiz dotyczących uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, wynika, że pod względem łatwości prowadzenia biznesu na świecie Polska uplasowała się na 27. miejscu.

Za prowadzeniem działalności gospodarczej nad Wisłą przemawiają nie tylko warunki geopolityczne, korzystne położenie geograficzne ale również duży i coraz bardziej chłonny rynek wewnętrzny, stosunkowo wysoki poziom eksportu, stabilna gospodarka oraz wsparcie dla nowych inwestycji w postaci chociażby określonych ulg podatkowych. Niewątpliwym atutem jest także wysoki poziom wykształcenia kadry. Polska – na tle innych krajów Unii Europejskiej – może bowiem pochwalić się wysokim odsetkiem osób legitymujących się wykształceniem wyższym czy też wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym. W odniesieniu do tego drugiego kryterium – zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat – wyprzedzamy takie państwa jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Polacy legitymują się ponadto dobrą lub bardzo dobrą znajomością języków obcych, co z punktu widzenia pracodawcy czy partnera biznesowego – w kontekście aktualnych tendencji oraz coraz silniejszej internacjonalizacji – jest niezwykle istotne.

Wszystko to powoduje, że średnio 92% badanych firm zagranicznych rok w rok deklaruje zadowolenie z obecności i funkcjonowania na polskim rynku. Mniejszym optymizmem napawa natomiast fakt, że we wspomnianym już Raporcie Doing Business jako problematyczne wskazano obowiązujące w Polsce prawo podatkowe oraz częstotliwość zmian w nim zachodzących. Potwierdza to również Polska Agencja Inwestycji i Handlu w raporcie poświęconym barierom w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Zdaniem zagranicznych inwestorów szczególnie skomplikowane i uciążliwe w bieżącej działalności okazują się kwestie związane z podatkami dochodowymi oraz z podatkiem od towarów i usług. Brak orientacji w zawiłościach finansowo-podatkowych i mnogość niezrozumiałych dokumentów powodują z kolei, że funkcjonowanie zagranicznych podmiotów gospodarczych w Polsce – bez wsparcia doświadczonych doradców – jest na dłuższą metę w zasadzie niemożliwe.

Polskie firmy w Niemczech

Należy zwrócić uwagę, że współpraca gospodarcza z Niemcami coraz częściej przybiera formę ekspansji polskich firm na rynek za Odrą. Jak informuje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska), aktualnie w Niemczech odnotowuje się obecność około 1000 – 1500 spółek z polskim kapitałem oraz kilkadziesiąt tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, prowadzonych przez Polaków. A liczby te stale rosną. Atrakcyjność inwestycyjna rynku niemieckiego, obejmującego 82 mln konsumentów, nie powinna jednak odwracać uwagi od obostrzeń prawnych, które obowiązują u naszych zachodnich sąsiadów. Jednym z takich obostrzeń są regulacje, dotyczące sprzedaży w ramach rynków elektronicznych na terytorium Niemiec oraz związane z tym nowe obowiązki sprzedających oraz podmiotów prowadzących platformy sprzedaży internetowej. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w naszej publikacji z 19 lutego 2019 roku.

Jest to wyłącznie jedna z przykładowych kwestii, z którą będą musiały zmierzyć się podmioty prowadzące określoną działalność za granicą. Warto jednak wspomnieć, że RSM Poland, jako członek globalnej sieci RSM, jest w stanie wesprzeć Państwa przy rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności dostosowania działalności gospodarczej do lokalnego otoczenia prawnego – niemal w każdym państwie na świecie.

Autor

Junior Tax Manager

Powiązane usługi

Newsletter