Poland
Języki

Blog

Dobrze inwestować w Polsce

7 lipca 2017

Dobrze inwestować w Polsce

Jak wynika z raportu spółki doradczej EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”, w roku 2016 Polska uplasowała się w pierwszej piątce europejskich krajów o największej liczbie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Na podium stanęły Wielka Brytania, Niemcy i Francja, w których zlokalizowano 51% nowych projektów. W Polsce w roku ubiegłym liczba nowych projektów BIZ wyniosła 256,
co stanowi wzrost o 21% w stosunku do roku 2015. Do państw europejskich najchętniej inwestujących w Polsce należą Niemcy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania. Niemcy są największym zagranicznym przedsiębiorcą w Polsce – szacuje się, że w ponad 6 tysiącach spółek z kapitałem niemieckim prowadzących działalność w naszym kraju zatrudnionych jest blisko 300 tysięcy osób. Niemcy najczęściej inwestują w przetwórstwo przemysłowe, m.in. w branżę motoryzacyjną oraz chemiczną.

Co czyni Polskę tak atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji? Czy niemieckie firmy z perspektywy czasu są zadowolone z tego, że zainwestowały swój kapitał w Polsce?

Jak wynika z Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK), aż 95% niemieckich firm deklaruje, że zainwestowałaby ponownie w Polsce. Według raportu Polska jest wiceliderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (ocena: 4,09 w 6-stopniowej skali). Wyprzedzają nas tylko Czechy z wynikiem 4,13.

Niemieccy inwestorzy ocenili atrakcyjność inwestycyjną Polski w oparciu o 21 czynników. Badania pokazują, że naszą siłą napędową, definiującą wysoką notę Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, są członkostwo w UE, jakość i dostępność lokalnych poddostawców, kwalifikacje pracowników oraz ich produktywność i zmotywowanie. W porównaniu do poprzedniego roku, nastąpił wzrost oceny dla przejrzystości przepisów w zakresie zamówień publicznych, kosztów pracy, warunków dla badań i rozwojów, walki z korupcją i przestępczością oraz administracji publicznej. Jednocześnie niżej oceniono dostępność wykwalifikowanej kadry, system kształcenia zawodowego czy bezpieczeństwo prawne. Summa summarum, wszystko to przełożyło się na utrzymanie przez Polskę wysokiej pozycji w rankingu.

Wyniki ankiety AHK nastrajają nas optymistycznie. Liczymy na dalsze zacieśnianie stosunków gospodarczych z naszym zachodnim sąsiadem i na wzrost BIZ w kolejnych latach. A co za tym idzie, na więcej zleceń dla naszego Zespołu German Desk :)

 

 

 

Autor

Accounting Manager

Powiązane usługi

Newsletter