Poland
Języki

Blog

Wydłużenie terminów dotyczących obowiązków w zakresie cen transferowych

26 lutego 2018

Wydłużenie terminów dotyczących obowiązków w zakresie cen transferowych

 

22 lutego 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem podatnicy będą mieli dodatkowe pół roku na wywiązanie się z wymogów raportowych w tym zakresie. W poniższym Tax Alercie przedstawimy Państwu zakres planowanych zmian.

Dobra wiadomość dla podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok 2017 i 2018.

Aktualne brzmienie przepisów określa, iż termin m.in. na przygotowanie dokumentacji cen transferowych pokrywa się z terminem na złożenie zeznania rocznego, a więc w przypadku dużej części podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest to koniec marca. Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem o sześć miesięcy terminów na:

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 2b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm., dalej: UPDOP) obejmującej zarówno dokumentację lokalną (tzw. local file), jak i analizę porównawczą (tzw. benchmark);
  • przygotowanie grupowej dokumentacji podatkowej (tzw. master file) określonej w art. 9a ust. 2d UPDOP;
  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wskazane w art. 9a ust. 7 UPDOP;
  • dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT/TP), o którym mowa w art. 27 ust. 5 UPDOP.

W przypadku osób fizycznych terminy te także zostały przedłużone do końca września.

CENY TRANSFEROWE
Obawiasz się przeszacowania dochodu w transakcjach z podmiotami powiązanymi?
Dowiedz się więcej

Projektowane rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (z pewnymi wyjątkami), określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Jak wskazuje resort w uzasadnieniu do przedmiotowych zmian, projektowane rozporządzenie zostanie wydane w odpowiedzi na szereg skarg i uwag ze strony podatników, którzy nie są w stanie w terminie wypełnić ciążących na nich obowiązków, ponieważ po raz pierwszy muszą oni w tym samym czasie przygotować nie tylko roczne zeznanie podatkowe, ale także wymagane dokumentacje cen transferowych wraz z uproszczonym sprawozdaniem CIT/TP oraz oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Realizacja tych zadań wymaga od podatników bardzo dużego nakładu pracy, czasu oraz środków finansowych, a przewidziany dotychczas przez ustawodawcę termin okazał się niewystarczający do tego, aby podatnicy oraz rynek dostosowali się do nowych wymogów dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Dodatkowo podatnicy mają wątpliwości dotyczące składania oraz wypełniania uproszczonego sprawozdania CIT/TP oraz liczą na dodatkowe wyjaśnienia w tym obszarze. W związku z powyższym, mając na względzie ważny interes podatników, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wydać wspomniane rozporządzenie.

Niewątpliwie fakt, iż resort finansów uwzględnił uwagi zgłaszane przez podatników oraz podjął już działania należy ocenić pozytywnie. Dla dużej grupy podatników dochowanie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej, która w przypadku większych podmiotów zawierać powinna także analizę porównawczą oraz dokumentację grupową, niejednokrotnie może okazać się niemałym wyzwaniem. Co prawda przepisy w tym zakresie weszły w życie już od początku 2017 roku i można było spodziewać się, iż pierwszy kwartał 2018 roku będzie szczególnie pracowitym okresem, tym niemniej dopiero po zakończeniu 2017 roku podatnicy byli w stanie określić, jakie transakcje należy uwzględnić w dokumentacji podatkowej. Również w przypadku dokumentacji cen transferowych za 2018 rok, termin jej sporządzenia został wydłużony o pół roku.

Aktualnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych, które mają potrwać do 27 lutego 2018 r. Z uwagi na ważny interes państwa rozporządzenie ma wejść w życie z dniem jego ogłoszenia. Z dużą dozą prawdopodobieństwa projekt zostanie w całości przyjęty oraz niebawem opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Należy wskazać, iż zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów resort pracuje obecnie także nad przygotowaniem nowelizacji przepisów ustaw o podatkach dochodowych, która w znaczący sposób ma zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Na chwilę obecną brak jest bardziej szczegółowych informacji, w jaki sposób założenia te mają zostać zrealizowane. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w pracach w tym zakresie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter