Poland
Języki

Blog

Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji

31 października 2017

Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji

 

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji – czy cała Polska stanie się strefą inwestycyjną?

 

W niniejszym alercie pragniemy przybliżyć Państwu podstawowe założenia Projektu, który zgodnie z zapowiedziami Wicepremiera Mateusza Morawieckiego ma spowodować, że cała Polska stanie się specjalną strefą inwestycyjną.

 

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od ponad 23 lat. Chociaż przyczyniły się do zatrudnienia 332 tys. pracowników oraz zainwestowania skumulowanego kapitału wynoszącego 112 mld złotych, to formuła w jakiej funkcjonują powoli się wyczerpuje. Rozwiązaniem problemów specjalnych stref ekonomicznych ma być opublikowany 20 października 2017 r. projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (dalej: Projekt), wprowadzający zmodyfikowane zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje. Ustalony w Projekcie mechanizm wsparcia docelowo zastąpi funkcjonujące obecnie specjalne strefy ekonomiczne, respektując jednak prawa nabyte przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w strefach na doczasowych zasadach.

Uzasadnienie dla wprowadzenia zmian

Intencją ustawodawcy jest, aby projektowane zmiany skorygowały dotychczasowe niedoskonałości w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Pomysłodawca wskazał, że największymi wadami obecnego systemu wsparcia jest m.in.:

  • skomplikowana i długotrwała procedura włączania nowych terenów w granice stref;
  • ograniczenia czasowe funkcjonowania stref, które mają obowiązywać maksymalnie do 2026 r.;
  • nieskuteczność w oddziaływaniu stref na całość terytorium Polski oraz ograniczone wykorzystanie pomocy przez mniejszych przedsiębiorców.

 

Podstawowe założenia Projektu

Tak jak dotychczas, udzielenie pomocy będzie następować poprzez przyznanie zwolnień w podatku dochodowym (CIT i PIT), jak również polegać będzie na nieodpłatnym świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców (np. szkoleniowych, doradczych, marketingowych).

Wsparcie będzie dostępne dla przedsiębiorców planujących realizację w Polsce nowych inwestycji, obejmujących zarówno utworzenie nowego zakładu produkcyjnego jak i reinwestycje w istniejącym zakładzie. Pod pojęciem nowych inwestycji, kwalifikujących się do objęcia pomocą, będzie należało rozumieć inwestycje spełniające kryteria ilościowe (nakłady inwestycyjne) oraz kryteria jakościowe (zgodność ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), weryfikujące wpływ inwestycji na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz rozwój gospodarczy regionu.

Sam mechanizm kalkulacji zwolnienia jest prawie identyczny z obecnie obowiązującym w odniesieniu do specjalnych stref ekonomicznych. Projekt powiela w tym zakresie większość z dotychczasowych zasad oraz przepisów o „technicznym” charakterze. Z nowych rozwiązań przewidzianych w Projekcie należy wskazać m.in. na:

  • całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych – Projekt zakłada, że inwestycje mogą być realizowane w dowolnym miejscu w kraju;
  • wyznaczanie okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego – decyzja o udzieleniu pomocy będzie obowiązywać przez z góry określony czas (wynoszący od 10 do 15 lat);
  • uwzględnienie celów i założeń średniookresowej strategii rozwoju kraju;
  • wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałąjących wykorzystywaniu wsparcia do osiągniecia nieuzasadnionej korzyści podatkowej – Projekt wprowadza w tym zakresie autonomiczną klauzulę obejścia prawa.

 

Decyzja o wsparciu będzie przyznana tylko w odniesieniu do inwestycji, która spełni szereg warunków określonych nie w samej projektowanej ustawie, ale w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie. Niestety, w chwili obecnej nie jest jeszcze znana treść tego rozporządzenia. Nie jest zatem możliwe szczegółowe wskazanie jakie warunki, czynniki i przesłanki będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia przedsiębiorcy. Treść Projektu sugeruje jedynie, że kryteria te będą uwzględniać m.in. wielkości przedsiębiorcy oraz poziom bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana nowa inwestycja.

Projekt znajduje się na wczesnym etapie prac i nie został jeszcze przekazany pod obrady Sejmu. Ponadto, większość z kluczowych przesłanek warunkujących udzielenie pomocy będzie określonych w Rozporządzaniach, których treść na chwile obecną nie jest znana. Będziemy informować Państwa o postępach prac w tym zakresie.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter