Poland
Języki

Blog

Tax Alert 18/2013

1 stycznia 2014

Tax Alert 18/2013

Wyrok 7 sędziów NSA z dnia 17 czerwca 2013 r. (II FSK 702/11) dotyczący uznania kosztów posiłków w restauracjach za koszty uzyskania przychodów

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (sygn. Akt II FSK 702/11) wydanym w poszerzonym siedmioosobowym składzie orzekł, że wydatki na obiady i kolacje z kontrahentami biznesowymi nie są kosztami reprezentacji i dlatego przedsiębiorcy mogą zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Sąd podkreślił także, że każda ze spraw powinna być rozstrzygana indywidualnie i dlatego odmówił wydania uchwały, która mogła by zdefiniować koszty reprezentacji i wiązać inne składy sądów administracyjnych.

 

Zdaniem sądu wydatki na usługi gastronomiczne, aby mogły stanowić koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione w celu uzyskania przychodów. Okoliczność, iż dana usługa ma charakter usługi gastronomicznej nie przesądza o tym, że wydatek poniesiony na jej zakup nie jest kosztem. Sąd podkreślił, że dane spotkanie podczas posiłku w restauracji będzie miało charakter reprezentacji (a więc wydatki poniesione z tego tytułu nie będą kosztami), tylko wówczas, gdy jego celem jest poprawa wizerunku firmy. Jeśli spotkanie miało na celu jakieś konkretne działania zmierzające np. do zawarcia umowy, negocjowania warunków współpracy itd., to wówczas spotkanie nie ma charakteru reprezentacyjnego (czy też wyłącznie reprezentacyjnego). Tym samym koszty poniesione na tego rodzaju spotkanie będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów.

Wbrew pojawiającym się w mediach opiniom, powyższy wyrok nie jest wyrokiem, który jest wiążący dla sądów administracyjnych, a tym bardziej nie można przesądzić jego wpływu na zmianę podejścia organów skarbowych.

Kwestia uznania wydatków na organizację biznesowych spotkań w restauracjach jest w dalszym ciągu dyskusyjna. Część sądów oraz organy podatkowe uznają takie koszty jako służące kreowaniu i utrwaleniu wizerunku firmy czyli reprezentacji, tym samym nie są kosztami uzyskania przychodów. Z drugiej strony pojawiają się wyroki, które tak jak omawiany powyżej uznają wydatki na usługi gastronomiczne za związane z działalnością przedsiębiorcy i to o innym charakterze niż reprezentacyjne i tym samym pozwalają na uznanie ich za koszt podatkowy.

Należy mieć nadzieję, że ustawodawca dokona zmiany przepisów ustaw o podatku dochodowym w zakresie zdefiniowania i sprecyzowania rodzajów wydatków reprezentacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i tym samym umożliwi podatnikom odliczanie części takich wydatków bez narażania się na dyskusje i spory z organami podatkowymi.

Zespół RSM Poland

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym ekspertem Tomaszem Begerem:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter