Poland
Języki

Blog

Obsługa kart płatniczych z VAT

13 lutego 2017

Obsługa kart płatniczych z VAT

 

Techniczne usługi operatora kart płatniczych dla banku podlegają obowiązkowi VAT – wynika z najnowszego orzeczenia NSA z 20 stycznia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1002/15).

 

Zgodnie z ustawą o VAT usługi finansowe, takie jak prowadzenie rachunków pieniężnych i transakcji płatniczych, podlegają zwolnieniu. Banki w celu świadczenia usług finansowych wykorzystują między innymi karty płatnicze. Jednak często dochodzi do oddelegowania przez banki obsługi kart płatniczych na inne podmioty. Wynikać to może z wielu przyczyn, np. braku należytego know-how, braku zaplecza technicznego lub optymalizacji kosztów działalności. Tym samym powstaje wątpliwość, jakie techniczne czynności związane z produkcją czy obsługą kart płatniczych podlegają zwolnieniu z VAT?

Do tej pory linia orzecznicza w zakresie kart kształtowała się korzystnie dla banków, np. wyrok III SA/Wa 447/13, I FSK 1489/13 i I FSK 339/12. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazywało, że czynności techniczne są typowe i niezbędne do świadczenia usług transakcji płatniczych. W związku z tym one również są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 w zw. z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Jest to o tyle istotne, że nieustannie poszerzał się zakres usług technicznych świadczonych dla banków.

Tym razem sąd kasacyjny uznał, że nie stanowią elementu usługi transakcji płatniczych, takie czynności techniczne jak sporządzanie raportów rozliczeniowych, które mają umożliwić prawidłowe przetworzenie, autoryzację i rozliczenie transakcji kartami płatniczymi, czy przesyłanie plików z danymi o operacjach finansowych. Orzeczenie dzieli czynności techniczne na zwolnione z VAT oraz na opodatkowane VAT. Wspomniany wyrok będzie problematyczny w zastosowaniu, ponieważ dokładne określenie, które z czynności technicznych dotyczą obsługi przelewów i transakcji płatniczych jest trudne. Biorąc pod uwagę rozwój technologii wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych, klasyfikacja takich usług będzie nastręczać coraz więcej wątpliwości.

Przepis art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, na podstawie którego zapadł wspomniany wyrok, obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2017 r. Nie oznacza to jednak, że z dniem 1 lipca br. wspomniane orzeczenie okaże się bez znaczenia. Od 1 lipca 2017 r. usługi będą korzystały ze zwolnienia tylko w takim zakresie, w jakim będą stanowiły część świadczenia głównego zwolnionego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1. Wspomniany wyrok powinien być brany pod uwagę podczas analizy związku między czynnościami pomocniczymi a główną transakcją zwolnioną z VAT. Czynności o charakterze czysto technicznym, które nie są charakterystyczne dla usługi zwolnionej, będą musiały zostać wyodrębnione z całości transakcji w celu rozliczenia VAT.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter