Poland
Języki

Blog

Nowe przepisy karne i karnoskarbowe

30 maja 2017

Nowe przepisy karne i karnoskarbowe

Nowe przepisy karne i karnoskarbowe – dodatkowe zmartwienie dla księgowych?

 

Tegoroczne zmiany Kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) oraz Kodeksu karnego (k.k.), dotyczące przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, odbiły się dość szerokim echem wśród osób zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W czym rzecz? Otóż z 1 stycznia 2017 roku zaostrzone zostały sankcje za nierzetelne wystawienie faktury lub rachunku lub też za posługiwanie się takim dokumentem (art. 62 § 2 k.k.s.). Aktualnie czyn ten zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych oraz karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż rok.

 

Z kolei od 1 marca 2017 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu karnego, z których wynika, że karze pozbawienia wolności podlega również ten, kto:

  1. w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa (art. 270a k.k.);
  2. wystawia fakturę lub faktury, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa (art. 271a k.k.).

 

Jakie znaczenie mają powyższe przepisy?

Na pierwszy rzut oka można uznać, że przytoczone powyżej przepisy nie odnoszą się do księgowych, albowiem nie wystawiają oni faktur, ani tym bardziej ich nie podrabiają czy nie przerabiają. Wątpliwości budzą natomiast nieprecyzyjne sformułowania „posługiwania się dokumentem” oraz „używania dokumentu”. I tutaj pojawia się pytanie – czy np. to, że dany księgowy, w ramach swoich obowiązków, ujmuje daną fakturę w odpowiednich rejestrach, oznacza, że „używa” czy też „posługuje się” nią w rozumieniu przepisów karnoskarbowych i karnych?

 

Temat newralgiczny…

Nowe przepisy obowiązują zaledwie od kilku miesięcy i nie doczekały się jeszcze wyjaśnienia ze strony przedstawicieli nauki. Brak jest również orzecznictwa sądów administracyjnych i karnych w tym temacie. Kierunek wprowadzonych nowelizacji przepisów karnych i karnoskarbowych, jak również wzmożone działania organów celno-skarbowych w zakresie zwalczania przestępstw podatkowych jednoznacznie wskazują na to, że do tematu tzw. „dobrej wiary” na gruncie podatku od towarów i usług, jak również wiarygodności i rzetelności dokumentów należy podchodzić z dużą ostrożnością.

Z tego też względu eksperci RSM Poland oferują swoim obecnym i przyszłym Klientom odpowiednie wsparcie w celu zabezpieczenia się przed zarzutami dotyczącymi braku odpowiedniej weryfikacji wiarygodności kontrahentów (projekty „Dobra wiara w VAT”). Ponadto, we współpracy z adwokatami, doradcy podatkowi RSM Poland oferują wsparcie i doradztwo w zakresie ograniczenia ryzyka odpowiedzialności osób prowadzących księgi rachunkowe na gruncie przepisów karnych i karnoskarbowych.

Więcej szczegółów, związanych ze wspomnianą nowelizacją przepisów k.k. i k.k.s., znajdą Państwo w artykule pt. „Czy księgowy odpowie za puste faktury”, autorstwa Przemysława POWIERZY – Tax Partnera RSM Poland, który ukazał się w dzisiejszym numerze Rzeczypospolitej.

Tematyka dotycząca zawodu księgowego poruszona również zostanie podczas II Kongresu Polskiej Rachunkowości, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, który odbędzie się 5-6 czerwca 2017 roku w Teatrze Polskim w Warszawie pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. RSM Poland jest partnerem głównym Kongresu, zaś w panelu dyskusyjnym weźmie udział Agnieszka OSIŃSKA – Accounting & Payroll Partner RSM Poland. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter