Poland
Języki

Blog

Interpretacja ogólna dotycząca przepisów o cenach transferowych

8 lutego 2018

Interpretacja ogólna dotycząca przepisów o cenach transferowych

 

24 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną wyjaśniającą pewne kwestie techniczne związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej. Dokument precyzuje niejasne dla podatników kwestie dotyczące m.in. sposobu ustalania progów dokumentacyjnych i odpowiedniej klasyfikacji transakcji, jako transakcji jednego rodzaju.

Po nowelizacji przepisów regulujących warunki dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, wprowadzonej z początkiem 2017 r., pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących prawidłowej ich interpretacji, zwłaszcza w kwestii związanej z ustalaniem progów transakcyjnych. Niewłaściwe zinterpretowanie przez podatnika tych regulacji mogło skutkować uznaniem przez organ podatkowy, żenie dopełnił on obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, a co za tym idzie konsekwencjami karnymi skarbowymi, szacowaniem osiągniętego dochodu oraz zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatku.

Potwierdzeniem narastającej wśród podatników niepewności dotyczącej sposobu interpretacji nowych przepisów, okazał się obserwowany pod koniec 2017 r. wzrost liczby wydawanych w tym temacie interpretacji indywidualnych. Celem rozwiania istniejących wątpliwości, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydanie interpretacji ogólnej. Poniżej przedstawiono najważniejsze kwestie, które opublikowany dokument objaśnia.

Stwierdzenie „jednego rodzaju” odnosi się zarówno do „innych zdarzeń”, jak i do „transakcji”

Minister wyjaśnia, że „próg dokumentacyjny (…) należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do każdego rodzaju innego zdarzenia”. Oznacza to, że stwierdzenie „jednego rodzaju” nie powinno być odnoszone wyłącznie do „innych zdarzeń”. Tym samym podatnik nie ma obowiązku sumować transakcji różnego rodzaju, a jeżeli transakcja jednego rodzaju nie przekracza kwoty progów określonych w przepisach podatnik nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji. Jak zaznaczył MF, ratio legis przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. było m.in. skoncentrowanie się na transakcjach istotnych ekonomicznie i mających wpływ na wysokość dochodu podatnika.

CENY TRANSFEROWE
Obawiasz się przeszacowania dochodu w transakcjach z podmiotami powiązanymi?
Dowiedz się więcej

Próg dokumentacyjny liczony łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych

W sytuacji, gdy podatnik realizuje w roku podatkowym transakcje jednego rodzaju (lub inne zdarzenia) z kilkoma podmiotami powiązanymi, to w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej powinien on zsumować wartość transakcji (lub innych zdarzeń) jednego rodzaju zawartych ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, a nie brać pod uwagę jedynie konkretnego kontrahenta powiązanego. Nowe przepisy w żadnym miejscu bowiem nie określają, że próg dokumentacyjny powinien być określany osobno dla każdego podmiotu powiązanego.

Obowiązek dokumentacyjny dotyczy wyłącznie podmiotów powiązanych

MF w odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości wskazał również, że obowiązek odnoszący się do „innych zdarzeń” nie dotyczy transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi. Konkluzja ta wynika zarówno z brzmienia przepisów o cenach transferowych, jaki i celu ich funkcjonowania, adresowane są one bowiem wyłącznie do podatników dokonujących transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi (za wyjątkiem transakcji lub innych zdarzeń realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych).

Klasyfikacja transakcji (lub innych zdarzeń) jako jednego rodzaju

Ocena czy transakcje (lub inne zdarzenia) są tego samego rodzaju powinna być dokonywana każdorazowo na podstawie głównych parametrów transakcji istotnych z punktu widzenia cen transferowych, takich jak istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności itd. Zdaniem MF każdą transakcję (lub inne zdarzenie) należy w tym celu analizować indywidualnie, uwzględniając przy tym specyfikę działalności podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe, choć Ministrowi nie udało się określić jasnych wytycznych, które z transakcji (innych zdarzeń) traktować należy jako transakcje (inne zdarzenia) tego samego rodzaju, to wydana interpretacja wyjaśniając inne wątpliwości na pewno okaże się dla podatników pomocna.

W tym miejscu należy również wskazać, że do interpretacji ogólnej zastosować mogą się wszyscy podatnicy, nawet Ci, dla których wydana była wcześniej niekorzystna interpretacja indywidualna. W odniesieniu natomiast do podatników posiadających interpretacje indywidualne, których tezy są dla nich korzystniejsze niż postanowienia wydanej interpretacji ogólnej, to do momentu zmiany tych interpretacji, stwierdzenia ich wygaśnięcia lub uchylenia, mogą oni stosować się do ich postanowień.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter