Poland
Języki

Blog

Finalne struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego

21 marca 2016

Finalne struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ministerstwo Finansów prezentuje finalne struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego

Kwestię dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej także: „JPK”) poruszaliśmy już w jednej z naszych ostatnich publikacji (Tax Alert 2/2016). Wówczas nie było jeszcze wiadomo, jaka dokładnie będzie jego forma. Dopiero w środę 9 marca 2016 roku, po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych,  Ministerstwo Finansów zaprezentowało ostateczne struktury pliku. Dostęp do nich możliwy jest poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów i zakładki dotyczące Administracji Podatkowej oraz Kontroli Skarbowej (link).

Ponadto na stronach Ministerstwa opublikowany został również dokument zawierający odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników w trakcie konsultacji społecznych (link). Wśród poruszanych kwestii znajdują się m.in. pytania o zakres danych żądanych przez organy podatkowe, bezpieczeństwo danych przekazywanych do organów podatkowych, raportowanie w JPK w przypadku wykorzystywania kilku systemów księgowych, składanie korekt JPK, zestawienia w ramach ewidencji zakupów, sprzedaży VAT itp.

Przypomnijmy, że JPK wprowadza ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Koncepcja JPK polega na przedkładaniu przez podatników organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci plików o ujednoliconym formacie XML. Dzięki temu organy podatkowe w sposób automatyczny będą mogły wyodrębnić niezbędne dane i szybciej dokonać ich analizy. Obowiązek przekazywania danych w określonym formacie strukturalnym przewiduje dodany do Ordynacji podatkowej art. 193a.

Analizowana zmiana wchodzi w życie 1 lipca 2016 roku, przy czym w odniesieniu do mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców obowiązek stosowania JPK będzie mieć miejsce dopiero od 1 lipca 2018 roku.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter