Poland
Języki

Blog

Dyrektywa DAC7 i przepisy implementujące nowe obowiązki sprawozdawcze w Polsce

27 października 2023

Dyrektywa DAC7 i przepisy implementujące nowe obowiązki sprawozdawcze w Polsce

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-10/dac7_wide.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-10/dac7_big.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-10/dac7_small.png

Czas czytania: 3 minuty.

Z artykułu dowiesz się:

  • Kogo dotyczą obowiązki sprawozdawcze wprowadzane przez dyrektywę DAC7?
  • Jak unijna dyrektywa ma pomóc krajowym organom podatkowym?
  • Co warto wiedzieć o procesie implementacji przepisów podatkowych związanych z wprowadzeniem DAC7 w Polsce?

Unijna dyrektywa DAC7 to kolejny sposób na to, aby organy podatkowe państw należących do UE mogły skuteczniej weryfikować poprawność rozliczeń podatników. I – niestety – jak to zwykle przy uszczelnianiu systemu podatkowego bywa, nowe przepisy wprowadzają dość duże zamieszanie, zwiększając zakres obowiązków sprawozdawczych części podatników. Oto najważniejsze informacje na temat tego, jak ma wyglądać raportowane według dyrektywy DAC7.

Jakie nowe obowiązki sprawozdawcze nakłada na wybrane podmioty unijna dyrektywa DAC7?

Dyrektywa Rady UE 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7) wprowadziła nowe obowiązki raportowe dla operatorów platform cyfrowych.

Przepisy DAC7 dotyczą zarówno operatorów platform z Unii Europejskiej – w tym Polski – jak i państw trzecich i mają służyć krajowym organom podatkowym przede wszystkim do pozyskiwania informacji na temat transakcji dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Jaki jest cel przepisów wprowadzonych dyrektywą DAC7?

Pomysłodawcy dyrektywy 2011/16/UE (której rozszerzenie stanowi dyrektywa DAC7), wskazywali, że jej wdrożenie miało na celu ustanowienie pomiędzy krajowymi organami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej systemu bezpiecznej współpracy administracyjnej oraz ustanowienie zasad i procedur wymiany informacji w celach podatkowych.

Dyrektywa DAC7 rozwija pierwotną ideę i wprowadza kolejne zasady mające poprawić procedury współpracy. Robi to przede wszystkim dodając nowe obowiązki operatorów platform cyfrowych i wprowadzając konieczność raportowania organom podatkowym  sprzedaży towarów i usług realizowanych poprzez platformy cyfrowe. Dyrektywa DAC7 ma stanowić tym samym odpowiedź na problem ograniczonej dostępności danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych.

Doradztwo podatkowe w RSM Poland

Skorzystaj z rozwiązań dopasowanych do Twoich wymagań i oczekiwań

Sprawdź szczegóły

Na jakim etapie są prace implementujące przepisy Dyrektywy DAC7 do polskiego porządku prawnego?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek wdrożenia dyrektywy DAC7 do wewnętrznego porządku prawnego do 1 stycznia 2023 r. Polska jednak do dziś nie dokonała implementacji dyrektywy DAC7

Co prawda 8 lutego 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i niektórych innych ustaw, ale projekt ten był już kilkakrotnie zmieniany.  

Aktualnie projekt polskiej ustawy został zaopiniowany przez Komitet do Spraw Europejskich, czego efektem jest najnowsza wersja projektu ustawy z 11 maja 2023 r. 

Niestety polski rząd nadal nie wyznaczył terminu wejścia w życie ustawy, która (podobnie jak sam projekt) była już kilka razy zmieniana. Ze względu zaś na niedawne wybory parlamentarne w Polsce trudno jest także przewidzieć, kiedy Sejm zajmie się projektem ustawy.

Należy jednak zauważyć, że projekt ustawy z 11 maja 2023 r. zakłada raportowanie danych za 2023 r.  już w styczniu 2024 r. – a więc także za okres sprzed wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę DAC7 (podobny mechanizm wstecznego działania został zastosowany chociażby przy okazji wprowadzania w Polsce regulacji dyrektywy DAC6 ). Jest to informacja, która może niepokoić operatorów platform, którzy zobowiązani są do raportowania, bowiem trudno jest bez pomocy trzymającego rękę na pulsie doradcy podatkowego  przygotować się do nowych obowiązków nie posiadając pewnych i sprawdzonych informacji w zakresie np. przedmiotu czy sposobu raportowania.

Autor

Tax Analyst

Powiązane usługi

Newsletter