Poland
Języki

Blog

Drukowanie paragonów w przypadku płatności mobilnej

2 czerwca 2017

Drukowanie paragonów w przypadku płatności mobilnej

 

Pojawił się przełomowy wyrok dotyczący drukowania paragonów w przypadku płatności mobilnej z użyciem telefonu komórkowego.

 

Wyrok zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 16 stycznia 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2700/15). Dotyczył spółki, której działalność polega na sprzedaży detalicznej paliw silnikowych. Spółka planuje wdrożyć rozwiązanie, w którym Klient po dokonaniu tankowania paliwa do pojazdu będzie mógł dokonać zapłaty za zakupione paliwo przy dystrybutorze. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu płatności mobilnej z użyciem telefonu komórkowego.

Systemy informatyczne wykorzystywane do rozliczania transakcji w ten sposób zapewniają połączenie dystrybutora i kasy rejestrującej. W rezultacie transakcje są automatycznie ewidencjonowane w kasie. Wydruk paragonu fiskalnego będzie dokonywany w kasie rejestrującej znajdującej się w budynku stacji paliw. Klient otrzyma na telefon komórkowy komunikat, że wydrukowany paragon fiskalny znajduje się do odbioru w budynku stacji paliw. Dodatkowo, komunikat o możliwości odbioru wydrukowanego paragonu fiskalnego będzie trwale zamieszczony na dystrybutorach. Planowane jest również, aby system do obsługi płatności mobilnych umożliwiał przesłanie na telefon komórkowy obrazu paragonu fiskalnego.

Spółka była zdania, że stosując to rozwiązanie wypełni zobowiązanie do wydania paragonu fiskalnego. Co prawda paragon z kasy rejestrującej nie był wydawany bezpośrednio przy płatności, jednak zostanie wydrukowany w formie papierowej i będzie możliwy jego odbiór. Jednocześnie obraz paragonu będzie przesyłany na telefon komórkowy, z którego dokonano płatności.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie był jednak przeciwnego zdania – uznał, że podatnik prowadzący ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej ma obowiązek wydać, czyli wydrukować i wręczyć paragon klientowi. Samo wydrukowanie paragonu i pozostawienie go na ladzie w budynku stacji – zdaniem Dyrektora IS – nie spełnia wymogu „wydania” paragonu. Pomimo otrzymania obrazu paragonu na telefon komórkowy, nie zostanie zapewniona możliwość odebrania wydrukowanego paragonu poza budynkiem stacji (przy dystrybutorze).

Sprawa stanęła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, który potwierdził, że wydruk paragonu fiskalnego może nastąpić w innym miejscu niż to, w którym znajduje się czytnik obciążający konto. Tym samym orzekł, że wydrukowanie paragonu i pozostawienie go na ladzie w budynku stacji spełnia wymóg wydania nabywcy paragonu. Niewątpliwie wydrukowanie paragonu i pozostawienie go na ladzie jest udostępnieniem go do odbioru nabywcy. Sąd trafnie zwrócił uwagę na to, że w przypadku płatności tradycyjnej Spółka nie mogłaby zmusić nabywcy do odebrania paragonu. Dlatego nie można tego oczekiwać w przypadku płatności mobilnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter