RSM Poland
Języki

Języki

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jakie zmiany czekają przedsiębiorców w związku z COVID-19?

Zuzanna BRÓDKA
Corporate Advisory Assistant w RSM Poland

Polski rząd wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, w tym spółkom prawa handlowego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), wydłużył termin na zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych o trzy miesiące.

AKTUALIZACJA 17.01.2022 r. : Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych rozszerzył obowiązek rejestracji oraz zakres zobowiązań podmiotów. Po więcej informacji odsyłamy do naszego newslettera.
Dowiedz się więcej

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115), termin na dokonanie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych dla spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. upływał 13 kwietnia 2020 r. Jednak z uwagi na problemy powstałe na skutek pandemii COVID-19, termin ten został przedłużony do 13 lipca 2020 r. Należy jednak podkreślić, że odroczenie tego terminu niestety nie ma zastosowania do spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 12 października 2019 r. Mają one bowiem obowiązek złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w ciągu siedmiu dni od momentu ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowych, a więc tak jak to miało miejsce dotychczas.

USŁUGI KORPORACYJNE
Zastanawiasz się nad założeniem spółki lub oddziału, ale nie wiesz, jaka forma działalności gospodarczej byłaby właściwa?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jakie podmioty zatem są obowiązane do dokonania rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji są zobligowane spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne (gdy zaczną już funkcjonować w polskim systemie prawnym) oraz spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Jednocześnie, należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w przepisanym terminie skutkuje możliwością nałożenia kary grzywny w kwocie do 1 mln zł.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się