Poland
Języki

Blog

Prowadzenie biznesu w realiach Polskiego Ładu

3 lutego 2022

Prowadzenie biznesu w realiach Polskiego Ładu

O Polskim Ładzie mówią wszyscy, choć niekoniecznie w takim tonie, jakiego oczekiwali pomysłodawcy. Dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw nowe przepisy niosą więcej szans czy zagrożeń? Zapytaliśmy o to dwoje Partnerów RSM Poland. Co Piotr LISS i Agnieszka OSIŃSKA sądzą o zmianach wprowadzanych przez rząd?

Jak doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zrecenzowałby tę ustawę? Tak w kilku zdaniach.

PIOTR LISS, TAX PARTNER W RSM POLAND:

W kilku zdaniach? Raczej niemożliwe. Nie tylko ze względu na liczbę istotnych zmian, ale również z powodu stopnia komplikacji noweli, wielu dodatkowych warunków czy też, nazwijmy to, „szerokiego pola” do interpretacji przepisów. Gdybym miał jednak przyjąć to wyzwanie, to moja opinia nie byłaby pozytywna. Jak większość specjalistów od prawa podatkowego uważam, że wprowadzanie tak dużych zmian w systemie – i to niosących realne zwiększenie obciążeń podatkowych – w obecnej sytuacji gospodarczej nie jest dobrym kierunkiem.

Ustawodawca zapowiada Polski Ład jako sprawiedliwy system podatkowy, a wdrożone rozwiązania mają przekonać do Polski wielkich inwestorów. Które ze zmian według Pana można uznać za potwierdze¬nie tych obietnic?

W RSM Poland mamy zespół kilkudziesięciu świetnych doradców podatkowych, którzy tę nowelę analizują od pierwszego dnia opublikowania projektu. Nikt z nas nie zgodziłby się z powyższymi deklaracjami ustawodawcy, choć znaleźliśmy w nowych przepisach kilka zmian, które miałyby szanse być dobre, gdyby zostały przemyślane, przygotowane i wdrożone w sensowny sposób. Na przykład – podwyższenie kwoty wolnej od podatku, przepisy uniemożliwiające unikanie opodatkowania czy propozycje ulg na innowacje – na poziomie „hasła reklamowego” wyglądają dobrze. Gdy zaczniemy jednak analizować je głębiej, to okazuje się, że te ulgi mają wiele warunków, które dla części podmiotów są trudne do spełnienia albo ryzykowne.

 Liczna grupa pańskich klientów to firmy z innych jurysdykcji podatkowych. Co będzie wyzwaniem dla zagranicznych podmiotów prowadzących biznes w Polsce?

To prawda, doradzam wielu firmom zagranicznym, mającym oddziały w Polsce lub planującymi rozwijać swój biznes w naszym kraju. Myślę, że największym wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców – również rodzimych – jest odpowiednie przygotowanie organizacji na tak duże zmiany w krótkim czasie. W obecnej wersji ustawy jest sporo niejasności i luk prawnych, co potęguje niepokój wśród osób decyzyjnych. Jako doradcy podatkowi staramy się zawsze proponować rozwiązania zgodne z przepisami, a jednocześnie pozwalające klientom ten poziom niepewności obniżyć, ale muszę otwarcie powiedzieć, że Polski Ład stanowi wyzwanie również dla nas, ze względu na liczne niedociągnięcia legislacyjne.

Co Polski Ład zmieni w pracy księgowości i płacach?

AGNIESZKA OSIŃSKA, ACCOUNTING & PAYROLL PARTNER W RSM POLAND:

Konieczne jest szybkie „zaktualizowanie wie­dzy”, co w przypadku takiej liczby zmian jest dużym wyzwaniem. Nie pomaga też pospieszne i chaotyczne wprowadzanie kolej­nych; proszę sobie przypomnieć zamieszanie, jakie mieliśmy na początku roku… I komu rząd przypisał niekompetencje. Myślę, że to najlepszy obraz tego, w jakich realiach prowadzący księ­gowość oraz kadry i płace muszą funkcjonować.

A jakie inne wątpliwości mogą pojawić się w działach księgowości?

Wystarczy wspomnieć o uldze dla klasy średniej, nowych zasadach naliczania składek zdrowotnych czy zmianach dotyczących podatku CIT. W Polskim Ładzie mamy szereg zmian bez jednoznacznej wykładni. A przecież jednym z priorytetów pracy działów księgowych jest naliczenie zobowiązań publiczno-prawnych zgodnie z obowiązującym prawem. W takiej sytuacji, w ślad za wątpliwościami często pojawia się frustracja.

Czy jako osoba zarządzająca zespołem obsługującym wiele podmiotów zagranicznych i polskich widzi Pani jakieś dobre strony Polskiego Ładu?

Myślę, że jeszcze jest za wcześnie na formułowanie jednoznacznych ocen – choć nie ukrywam, że obecnie dostrzegam więcej zagrożeń niż szans. Natomiast jestem pewna, że nasz zespół – pomimo, iż liczy ponad sto osób - jest przygotowany, żeby wdrożyć u klientów te rozwiązania, które będą najlepsze dla rozwoju ich biznesów. Oprócz wysokiej klasy specjalistów w dziale księgowości oraz kadr i płac, przysłowiowe piętro wyżej, mamy do dyspozycji zespół świetnych doradców podatkowych.

Autor

Tax Partner
Accounting & Payroll Partner

Newsletter