RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 38

Zmiana prawa budowlanego niekorzystna dla podatników?

12 maja 2015
28 czerwca br. wejdzie w życie zmiana przepisów Ustawy – Prawo budowlane, która może wpłynąć na wysokość opodatkowania obiektów budowalnych podatkiem od nieruchomości. Czy nowelizacja przepisów budowalnych będzie miała negatywne konsekwencje dla podatników? Przekonamy się o tym, kiedy organy podatkowe dokonają interpretacji nowych regulacji.  

Szanse na zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych od wkładów do SKA

11 maja 2015
Wojciech MATUSZCZAK
Kwestia poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) przy transakcji podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach komandytowo-akcyjnych (dalej: SKA) budziła od dłuższego czasu wątpliwości. W przypadku wniesienia wkładów do SKA na pokrycie kapitału zakładowego z jednoczesnym wykreowaniem agio, problemem było określenie podstawy opodatkowania tj. odpowiedź na pytanie czy była nią wartość wkładów powiększających majątek spółki czy wartość, o którą podwyższono jej kapitał zakładowy.

Publikacja projektu zmian w zakresie cen transferowych

29 kwietnia 2015
28 kwietnia 2015 roku opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu RCL UC167). Zakłada on m.in. wprowadzenie gruntownych zmian przepisów regulujących problematykę cen transferowych.

Wezwanie do zapłaty a VAT

24 kwietnia 2015
Adam KOŁODZIEJCZYK
W ostatnim czasie nasi klienci zadają coraz więcej pytań o właściwe rozliczanie na gruncie podatku VAT różnego rodzaju wezwań do zapłaty kar i odsetek umownych z tytułu niewywiązywania się z umowy. Wezwania takie mogą pojawić się chociażby w przypadku konieczności zawiadomienia kontrahentów o opóźnieniach w płatnościach. Sporządzający wezwania, którzy naliczają opłaty za ich wystawienie, rozliczają również z tego tytułu podatek VAT, wskazując go na fakturze. Czy słusznie? Ponieważ spotykam się z takimi sytuacjami coraz częściej, chciałbym po krótce wyjaśnić, jak wezwania do zapłaty powinny być rozliczane na gruncie podatku VAT.

Transakcje z podmiotami powiązanymi na celowniku administracji podatkowej

13 kwietnia 2015
Tematyka cen transferowych staje się przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Znacząco wzrosła skuteczność typowania podmiotów powiązanych, co wynika z porównania danych o ilości kontroli, które zakończyły się oszacowaniem dochodu. W 2013 roku niespełna 53% wszystkich przeprowadzonych przez urzędy skarbowe kontroli zakończyło się ujawnieniem nieprawidłowości w zakresie cen transferowych. Natomiast już w pierwszej połowie 2014 roku udział ten wyniósł aż 89%.

Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi – skutki w VAT, podatku dochodowym i ujęcie w księgach rachunkowych

10 kwietnia 2015
Adam KOŁODZIEJCZYK
Artykuł Adama KOŁODZIEJCZYKA i Krzysztofa WOŹNIAKA dla miesięcznika Rachunkowość.

Ceny transferowe, fiskus w ofensywie

8 kwietnia 2015
Tomasz BEGER
Komentarz Tomasza BEGERA dla Dziennika Gazeta Prawna.

Fiskus zwrócił podatek? Nie wyklucza to późniejszej kontroli

7 kwietnia 2015
Przemysław POWIERZA
Komentarz Przemysława POWIERZY dla Dziennika Gazeta Prawna.

Dokumentacja podatkowa a spółka osobowa

3 kwietnia 2015
Mateusz CHŁOSTA
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, w przypadku transakcji zawieranych przez/ze spółkami osobowymi, od dłuższego czasu budził powszechne zakłopotanie podatników. Trzeba, czy nie trzeba? Oto jest pytanie! – parafrazując w ten sposób słynną Szekspirowską kwestię można zobrazować, z jakim dylematem musiało zmierzyć się wielu z nich.

100% odliczenia VAT od samochodu osobowego – tylko dla skrupulatnych

27 marca 2015
Mateusz CHŁOSTA
Jednym z przypadków, gdy możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT naliczonego przy zakupie i użytkowaniu samochodu osobowego, jest wykorzystywanie go wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Dla udowodnienia, że samochód jest użytkowany wyłącznie do takich celów, podatnik jest zobowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. I tu pojawiają się przysłowiowe schody. Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, w jaki sposób prowadzić ową ewidencję oraz jakie rubryki powinna ona zawierać, jednak zainteresowani podatnicy rozumieją wytyczne inaczej niż egzekwujący prawo urzędnicy aparatu skarbowego.

Strony