Poland
Języki

Odpowiedź MF na zapytanie poselskie w sprawie uproszczonego sprawozdania CIT/TP oraz informacji dotyczących umów zawartych z nierezydentami

Minister Finansów udzielił odpowiedzi na dwie interpelacje poselskie. W odpowiedzi na interpelację poselską o  nr 21099 organ wyjaśnił kwestie dotyczące problemów technicznych związanych ze sposobem wypełniania i składania uproszczonego sprawozdania CIT/TP. Natomiast w drugiej z nich (odpowiedź na interpelację poselską o nr 21100) MF wskazał, że do składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) obowiązany jest również podatnik sporządzający PIT/TP lub CIT/TP, zarówno ze względu na transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i na transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów