Poland
Języki

Lista krajów oraz terytoriów, stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

29 marca opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Wykaz obejmuje 26 krajów oraz terytoriów i nie zmienił się w odniesieniu do listy krajów i terytoriów uznanych za „raje podatkowe” zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 maja 2017 roku.

Rozporządzenie ogłoszone 29 marca weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.