Języki

Poland
Języki

Języki

Wpływ szacowania ryzyka badania na jakość audytu finansowego

Artykuł Dariusza SZYMAŃSKIEGO dla Magazynu Controlling.

Źródło:  Magazyn Controlling 41/2015