Poland
Języki

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Artykuł naszego Tax Partnera, Przemysława POWIERZY dla czasopisma Rachunkowość.