Poland
Języki

Opodatkowanie podatkiem VAT kompleksowych usług budowlanych

W ramach stałego cyklu „Temat tygodnia” w poświęconej zagadnieniom prawa podatkowego części Dziennika Gazety Prawnej z dnia 12 maja 2014 r., Przemysław Powierza skomentował problem z opodatkowaniem VAT kompleksowych usług budowlanych.

 

Kiedy usługi dostawy towarów materiałów budowlanych mogą być uznane za element usługi remontowej/budowlanej/modernizacyjnej?

Problem z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży materiałów budowlanych to w istocie problem z interpretacją przepisów – a konkretnie z ustaleniem, w których przypadkach mamy do czynienia ze zwykłą sprzedażą towaru, a w których z tzw. świadczeniem złożonym, czyli połączeniem usługi z dostawą towaru. Aby mówić o kompleksowej usłudze budowlanej (remontowej czy też modernizacyjnej) musi być spełniony podstawowy warunek: element usługowy musi być elementem dominującym. Towarzyszące takiej usłudze dostawy materiałów budowlanych muszą mieć ewidentnie charakter uzupełniający, pomocniczy. W orzecznictwie TSUE podkreśla się, że świadczenie pomocnicze powinno służyć lepszej realizacji świadczenia głównego, a nie być celem samym w sobie. Zilustrujmy tę często subtelną różnicę na przykładzie. Pozorną usługą będzie dostawa np. wysokogatunkowej gładzi szpachlowej do wykończenia ścian w budynku. Trudno twierdzić, że podstawowym elementem świadczenia jest usługa nanoszenia gładzi na ścianę a sam materiał służy tylko zagwarantowaniu lepszego wykonawstwa. Z kolei wykonanie ozdobnych, spiralnych schodów w budynku mieszkalnym w miejsce standardowego filaru dźwigającego konstrukcję, wymaga już drobiazgowego, fachowego planowania, poprzedzonego starannymi pomiarami, wykonaniem projektu od strony technicznej i estetycznej oraz profesjonalnego montażu z uwagi na znaczną ingerencję w konstrukcję całego obiektu. Dobór materiałów ma tutaj zdecydowanie drugorzędne znaczenie. Procentowy udział kosztów usługi w kosztach ogółem (usługi i materiałów) może mieć decydujące znaczenie, choć wcale nie musi. Podobnie jak u stomatologa, który w ciągu pół godziny swojej pracy (wartej 200 zł) zakłada drogą protezę (o wartości 5000 zł). Nikt nie ma wątpliwości, że najważniejszy jest tutaj ładny uśmiech, czyli wykonanie.

 

Autorem komentarza jest:

Przemysław POWIERZA

TAX Partner, Doradca podatkowy nr 11 204